Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

DODATEK ENERGETYCZNY


- dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy
 
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO


Zryczałtowany dodatek energetyczny wg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013r. poz.966 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia.
 
Dokumenty, które należy złożyć celem przyznania dodatku energetycznego:

 

  1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  2. Kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)
  3. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną


 

Wysokość dodatku energetycznego ogłoszona przez Ministra Gospodarki w dniu 22 kwietnia 2016  wynosi od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017r:
 

  • dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego 11,29 zł
  • dla gospodarstwa domowego 2 - 4 osobowego 15,68 zł
  • dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego 18,81 zł.

Załączniki:

Biuletyn Informacji Publicznej