Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

E-usługi - innowacyjny system usług opiekuńczych w Milanówku

Dzięki pozyskanym środkom unijnym oraz nowym technologiom starsi mieszkańcy Milanówka będą mogli korzystać z e-usług, które  nie tylko poprawią jakość usług opiekuńczych, ale również zwiększa samodzielność starszych mieszkańców Milanówka, którzy w dalszej perspektywie chcą pozostać we własnych domach, nawet mimo znacznej niezaradności z powodu wieku i niepełnosprawności".

System e-usług pozwoli na efektywniejsze tworzenie indywidualnego planu wsparcia zarówno dla osób korzystających z różnorakiego wsparcia, jak również dla tych mieszkańców, którzy dla poczucia bezpieczeństwa będą chcieli jedynie stale monitorować swój stan zdrowia

Chcemy aby system e-usługi składał z Centrum Zarządzania świadczącego mieszkańcom Milanówka teleusługi, urządzeń umożliwiających kontakt z Centrum Zarządzania (m.in. przycisk SOS, telefon komórkowy, opaski monitorujące z czytnikami parametrów życiowych itp) oraz sieci współpracy z ze środowiskiem lokalnym ( bliskimi tej osoby, lekarzem, policją itp.). Urządzenia stosowane w e- usługach mogą monitorować  temperaturę skóry, mierzą rytm serca, automatycznie przesyłają informację o upadku i ewentualnej utracie przytomności do osoby opiekującej się. Wskazują również  obszar, w którym znajduje się użytkownik - senior. Dodatkowo maja funkcję przypominającą o konieczności zażycia leków.

Korzyści dla Gminy zobowiązanej do zapewnienia usług opiekuńczych dla swoich mieszkańców to: podniesienie jakości usług i zwiększenie ich atrakcyjności, szybsza reakcja na sytuacje alarmowe, podniesienie bezpieczeństwa swoich mieszkańców, zwiększenie skali działania, wdrożenie owego innowacyjnego modelu opieki.

Korzyści dla mieszkańców: pozostawanie jak najdłuższe w swoim środowisku życia, wzrost poczucia bezpieczeństwa, swoboda funkcjonowania w domu i w środowisku, minimalizacja ryzyka skutków wystąpienia  sytuacji niebezpiecznych, możliwość natychmiastowego wezwania pomocy.

Biuletyn Informacji Publicznej