Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Milanowska pomoc społeczna dla Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku świadczy pomoc w szczególności w zakresie:

- wsparcia finansowego w formie zasiłków,

- koordynowania grupy samopomocowej Seniorów

- poradnictwa specjalistycznego,

- działań środowiskowych na rzecz osób starszych,

- usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

- informacji dot. pobytu w placówkach dziennego pobytu,

- informacji dot. pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę.

 

1.Działania środowiskowe:

Wsparcie i koordynowanie grupy samopomocowej Seniorów. Spotkania odbywają się w każdy czwartek i piątek w godz. 1000-1100 w salach Świetlic Środowiskowych (w czwartek przy ul. Szkolnej 12, w piątek przy ul. Kościuszki 58). Seniorzy spotykają  się  w celu nauki języka angielskiego, wymiany użytecznych informacji, dzielenia się wsparciem emocjonalnym, doświadczeniem w pokonywaniu codziennych trudności, a  także budowania siły, nadziei i poczucia własnej wartości wśród uczestników spotkania. Członkowie grupy sami decydują  o przebiegu spotkania. Ponadto uczestnicy grupy samopomocowej uczestniczą w odpłatnych zajęciach fitness, które ukierunkowane są na potrzymanie sprawności fizycznej Seniorów. Obecnie grupa liczy 20 osób.

2. Usługi opiekuńcze

Jedną z podstawowych form wspierania seniorów w miejscu zamieszkania są usługi opiekuńcze, których zakres i wymiar ustalane są wspólnie przez pracownika socjalnego
i koordynatora usług. W roku 2015 z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało wiele osób w wieku 60+. Na przestrzeni ostatnich 3 lat ilość osób korzystających z tej formy pomocy jest stabilna. Ośrodek Pomocy Społecznej jest również  punktem informacyjnym dla osób poszukujących wsparcia i możliwości udogodnień w funkcjonowaniu osoby zależnej. Osoby objęte ww. pomocą najczęściej korzystają ze wsparcia w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, zamówienia wizyt lekarskich oraz pomocy w dotarciu na konsultacje medyczne. W zakres realizowanych usług zaliczyć również należy pomoc w dokonaniu wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu, realizacji recept, a także pomoc w utrzymaniu porządku sanitarnego w mieszkaniu. Ze względu na stan zdrowia klienci korzystają również z pomocy w formie pielęgnacji tj. pomocy w bieżącej toalecie, zmianie pampersów oraz podaniu leków czy edukowaniu w systematycznym przyjmowaniu leków. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze po pierwsze mają na celu poprawić funkcjonowanie osób wymagających świadczenia pomocy osób drugich, po drugie rozszerzyć ofertę pomocy w ramach Działu Pomocy Środowiskowej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej