Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Szanowni Państwo,

 

jednym z najważniejszych wyzwań obecnych czasów jest odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych. Dlatego tak ważne są działania prorodzinne, których elementem jest stworzenie systemu pomocy dla rodzin wielodzietnych – w postaci dostępu na preferencyjnych warunkach do towarów i usług. To pozwoli rodzicom wychowującym więcej niż trojkę dzieci zrekompensować choć część ponoszonych przez nich kosztów.

Wierzę, że Państwu również leży na sercu poprawa sytuacji demograficznej w kraju, dlatego zwracam się do Państwa z propozycją przystąpienia do programu Milanowskiej Karty Rodziny 3+. Zwłaszcza, że pomagając dzisiaj rodzicom z rodzin wielodzietnych, za kilka lat zyskacie Państwo nie tylko nowych klientów, ale i potencjalnych pracowników.

Udział w programie Milanowska Karty Rodziny 3+ przynosi także prestiż. Państwa firma będzie mogła z dumą nazywać się Firmą Przyjazną Rodzinie. Jest to o tyle istotne, że zarówno klienci jak i środowiska biznesu wybierając kontrahentów coraz powszechniej zwracają uwagę na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, tzw. działania CSR.

Państwa udział w programie Milanowska Karty Rodziny 3+ przyczyni się również do rozwoju społeczności lokalnej. A także oczywiście wpłynie na poprawę rozpoznawalności i wzrost zainteresowania klientów ofertą Państwa firmy.

Udział w programie polega na zaoferowaniu zniżek na określone towary i/lub usługi oferowane przez Państwa firmę dla posiadaczy Milanowskiej Karty Rodziny 3+. Zarówno zakres oferty, która zostałaby objęta bonifikatą, jak i wysokość bonifikaty jest uzależniony wyłącznie od Państwa hojności.

Aby przystąpić do programu Milanowskiej Karty Rodziny 3+, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest załączony do niniejszego listu, a następnie złożyć go osobiście lub przesłać listem albo e-mailem do Urzędu Miasta – ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek,  ew. Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku – ul. Fiderkiewicza 41, 05-822 Milanówek.

W formularzu określacie Państwo obręb towarów i usług, które chcielibyście objąć zniżkami, a także wysokość procentową ulgi.  Następnie pomiędzy Państwa firmą a Miastem Milanówek podpisane zostanie porozumienie o uczestnictwie w programie. Informacje o udziale Państwa przedsiębiorstwa w programie będą zamieszczane w materiałach informacyjnych Miasta oraz na witrynie internetowej www.milanowek.pl, a także stronie www Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku – www.milanowek.naszops.pl. Otrzymacie Państwo również prawo do rozpowszechniania tej wiadomości w swoich materiałach informacyjnych, reklamowych oraz na stronach internetowych.

W przypadku wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 22 724-97-92 lub o przesyłanie pytań na adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl lub kdr@ops.milanowek.pl.

Mam nadzieję, że propozycja przystąpienia do programu Milanowskiej Karty Rodziny 3+, spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 

Z poważaniem,

Wiesława Kwiatkowska

                                                                                         /-/

Burmistrz Miasta Milanówka

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Szanowni  Przedsiębiorcy,

 

Zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych  na terenie Milanówka, korzystających z Milanowskiej Karty Rodziny 3+.

 Przyłączając się do naszego programu wesprzecie Państwo duże rodziny, przez co przyczynicie się do rozwoju lokalnej społeczności oraz rozszerzenia współpracy przedsiębiorców z samorządem. Przystępując do programu zyskacie Państwo możliwość opatrzenia siedzib i materiałów firmowych znakiem programu, przez co przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako przyjazne i uczestniczące w lokalnych działaniach społecznych.

Uczestnictwo w programie polegałoby na zaoferowaniu zniżek dla posiadaczy karty na sprzedawane przez Państwa towary i usługi. Zarówno zakres oferty objętej zniżką, jak i jej wysokość byłaby uzależniona wyłącznie od Państwa szczodrości.

 

Obecnie partnerami programu są następujące podmioty:

 

  • Milanowskie Centrum Kultury, oferujące darmowe zajęcia dla dzieci posiadających kartę,
  • Przedszkole Nr 1 w Milanówku, oferujące 50% zniżki za pobyt dziecka  w przedszkolu,
  • Komunikacja publiczna w Milanówku, oferująca darmowe przejazdy dla osób posiadających kartę,
  • Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, oferujące 50% zniżki na bilety do kina dla osób posiadających kartę,
  • Pływalnia „Wodnik” w Grodzisku Mazowieckim, oferująca 50% zniżki za wstęp na basen dla osób posiadających kartę.

Katalog partnerów programu liczy 5 podmiotów. To właśnie od Państwa zależy, czy zostanie on wydłużony.

 Aby przyłączyć się do programu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączony do niniejszego listu i złożyć go w Urzędzie Miasta lub Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W formularzu tym określicie Państwo zakres towarów i usług, które chcielibyście Państwo objąć zniżkami oraz procentową wysokość tych zniżek. Następnie pomiędzy Państwem a Miastem Milanówek podpisane zostanie porozumienie o uczestnictwie w programie. Informacje o uczestnictwie Państwa przedsiębiorstwa w programie będą zamieszczane w materiałach informacyjnych i na stronie internetowej www.milanowek.pl.

Otrzymacie Państwo również prawo do zamieszczania tych informacji w swoich materiałach informacyjnych, reklamowych oraz na stronach internetowych.

W razie szczegółowych pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 22 724 97 92 lub na adres ops@ops.milanowek.pl

 

Mam nadzieję, że propozycja ta spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaowocuje współpracą.

 

                                                             Jerzy Wysocki

                                                           /-/

                                                            Burmistrz Miasta Milanówka

 

Biuletyn Informacji Publicznej