Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

         


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.12.2017  z dnia 06.11.2017r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41; 05-822 Milanówek

 

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny – 1 etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

2. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

b)      Mile widziane doświadczenie w koordynowaniu projektów z Funduszy Europejskich.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a)      dokładność,

b)      umiejętność pracy pod presją czasu,

c)      dobra komunikacja interpersonalna,

d)      umiejętność dobrej organizacji pracy,

e)      umiejętność pracy w zespole,

f)       zdolności analityczne,

g)      biegła umiejętność obsługi komputera. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41 pokoju 3 (sekretariat); 05-822 Milanówek w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).