Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.19.2018   z dnia 06 września 2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  Pracownika Socjalnego do pracy w projekcie ,,Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, ul. Tadeusz Kościuszki 16; 05-822 Milanówek. 

 

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej  na samodzielnym stanowisku pierwszego kontaktu – 1 etat, zatrudnienie od września 2018r. do kwietnia 2019r. z możliwością przedłużenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

2. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

3. Wymagania dodatkowe:

  1. dokładność,
  2. umiejętność pracy pod presją czasu,
  3. dobra komunikacja interpersonalna,
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. zdolności analityczne,
  7. biegła umiejętność obsługi komputera.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek w  zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 17.09.2018 roku do godz. 18.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Biuletyn Informacji Publicznej