Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.16.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek.

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – 1 etat na zastępstwo, zatrudnienie od 03.09.2018r. (na okres 33 miesięcy).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

2.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

  1. dokładność,
  2. umiejętność pracy pod presją czasu,
  3. dobra komunikacja interpersonalna,
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. zdolności analityczne,
  7. biegła umiejętność obsługi komputera.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 16, 05-822 Milanówek w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 24.08.2018r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Biuletyn Informacji Publicznej