Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Nr 111.6.2018 z dnia 30 maja 2018r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Z. Herberta 41; 05-822 Milanówek.
 

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny – 1 etat na zastępstwo zatrudnienie od 02.07.2018 r.(na okres 33 miesięcy).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

2.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. wykształcenie zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

  1. dokładność,
  2. umiejętność pracy pod presją czasu,
  3. dobra komunikacja interpersonalna,
  4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. zdolności analityczne,
  7. biegła umiejętność obsługi komputera.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Z. Herberta 41, 05-822 Milanówek w zamkniętej kopercie podpisanej danymi osobowymi  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” wraz z umieszczonymi danymi osobowymi, do dnia 15.06. 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

Biuletyn Informacji Publicznej