Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ogłoszenie 'Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi"

Szanowni Mieszkańcy Milanówka,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41  rozpoczęto realizację projektu socjalnego p.n.: Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi”. Projekt ten ma na celu zbudowanie wśród mieszkańców Milanówka silnego wolontariatu, który pozwoli wszystkim niezależnie od wieku, realizować potrzebę niesienia pomocy innym, zdobywania nowych doświadczeń poprzez pomaganie oraz rozwijanie swoich zainteresowań.  Pomaganie sobie wzajemnie jest naturalnym zjawiskiem społecznym, i przynosi dużo radości.

W projekcie istnieje oferta pomocowa dla wszystkich  mieszkańców Milanówka. Przewidujemy pomoc Wolontariuszy przy współorganizowaniu wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych, wspieranie instytucji kultury, jak biblioteki, muzea, pomoc w organizacji warsztatów edukacyjnych, artystycznych, kulinarnych, komputerowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku wychodząc naprzeciw potrzebom młodych i starszych mieszkańców Milanówka pragnie zachęcić do wzięcia udziału w realizowanym projekcie socjalnym p.n. „Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi”. Ideą projektu jest wprowadzenie, upowszechnienie i utrwalenie potrzeby świadczenia pomocy przez mieszkańców Milanówka mających potrzebę niesienia wsparcia osobom samotnym, w podeszłym wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie oraz dzieciom i młodzieży z problemami w nauce.

Zwracamy się zatem do milanowskiej młodzieży i osób dorosłych, mających wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych i humanistycznych  na poziomie gimnazjum oraz liceum o zgłoszenie się do koordynatora projektu. Mile widziani są również seniorzy.

Wolontariusze  towarzyszyć  mogą dzieciom  milanowskich szkół podstawowych i średnich, pomagając im w odrabianiu bieżących lekcji i w wyrównywaniu zaległości w nauce. Mogą zaangażować się również w zajęcia  prowadzone w Klubie Wsparcia Środowiskowegodla Dzieci i Rodzin oraz w Klubach Szkolnego Wolontariatu. Wśród działań przewidujemy ponadto realizację pomocy polegającej na towarzyszeniu starszej osobie w jej codziennym życiu lub w realizacji pasji czy zainteresowań, świadczeniu porad prawnych oraz mediacji w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Milanówku ul.Kościuszki 58 oraz świadczenie  innej pomocy oczekiwanej przez osoby potrzebujące.

Ośrodek Pomocy Społecznej każdemu Wolontariuszowi gwarantuje zawarcie  porozumienia o współpracy, w którym zostaną określone uprawnienia i obowiązki wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu. Przywilejem jest ubezpieczenie NNW dla każdego Wolontariusza oraz inne miłe akcenty.

Zgłoszenia, a także wszelkie pytania w sprawie możliwości udziału w projekcie prosimy kierować do Pani Wioletty Kamińskiej koordynatora projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 osobiście lub telefonicznie 22 724 97 92 w. 12.

 


Biuletyn Informacji Publicznej