Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Q-współPRACY - Aktywna integracja

Projekt pn. „Q-współPRACY - Aktywna integracja” przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku otwiera  nowa jakość dla działań lokalnych, których celem jest wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu Q-współPRACY rozpoczyna się z nowym 2018 rokiem i będzie otwarciem dla innowacyjnych działań edukacyjnych skierowanych do osób pozostających bez pracy, chcących zmienić zatrudnienie  i jednocześnie  pozostać na milanowskim rynku pracy. Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym także do osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek. Usługi edukacyjne aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie działające w Milanówku.  Wsparcie każdego uczestnika projektu ustalane będzie na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu współpracy. W przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych preferowane będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do udziału w projekcie zachęcamy także mieszkańców Gminy Milanówek  korzystających z Programu Żywnościowego realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestnicy projektu w okresie jego realizacji tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku otrzymają wsparcie w wymiarach: społecznym , zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.  Zachęcamy do szerszego zapoznania się z ofertą u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul.  Fiderkiewicza 41 osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 724 97 92, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600 ( w poniedziałku do godziny 1800)


Biuletyn Informacji Publicznej