Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki


Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

siedziba główna ul. T. Kościuszki 16:

 

poniedziałek w godz. 08.00-18.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 08.00-16.00

środa - dzień wewnętrzny

piątek w godz. 08.00-15.00

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku - Krystyna Kott

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  - Grażyna Kolatorska
 

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 13.00-16.00
 

Kancelaria

tel. (22) 724 97 92;(22) 755-86-35 wew. 23 

Małgorzata Parzyńska

Aldona  Kosowska

Patrycja Kowalska

Zespół ds. Świadczeń  Przyznawanych Decyzją Administracyjną

ul. T.Kościuszki 16

Sekcja Postepowań Administracyjnych ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 11

Paweł Kordys  - specjalista pracy  socjalnej

Dyżury w Ośrodku -poniedziałek w godz.10.00-14.00, wtorek 8.00-12.00, czwartek 8.00-12.00, piątek 12.00-15.00 

 

Henryka Więcław- pracownik socjalny

Dyżury w Ośrodku - poniedziałek w godz.12.00-16.00, wtorek 10.00-14.00, czwartek 8.00-12.00, piątek 8.00- 12.00

 

Sekcja ds. Realizacji Świadczeń i Analiz ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 755-86-35 wew. 22

Joanna Zwierzchowska  Inspektor

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej i stypendiów socjalnych)

Remigiusz Wacławek - Starszy Inspektor

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej , statystyka i analityka świadczeń )

Zespól ds. Usług ul. T. Kościuszki 16

Sekcja ds. Usług Opiekuńczych i DPS-ów ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 25

Marta Karolak - Pracownik socjalny 

Dyżury w Ośrodku – poniedziałek 8.00 -12.00, wtorek 12.00-16.00, czwartek 12.00-16.00, piątek w godz.  10.00-15.00

 Agnieszka Jakubowska  - Starszy pracownik socjalny -
Dyżury w Ośrodku – poniedziałek 12.00-17.00, wtorek 8.00-12.00,

czwartek 10.00-16.00, piątek 11.00-15.00

Agnieszka Tomaszewska  - Pracownik socjalny

Dyżury w Ośrodku – poniedziałek 10.00-16.00, wtorek 10.00-16.00,

czwartek 8.00- 12.00, piątek 8.00-11.00.

Katarzyna Markus - asystent 

Samodzielne stanowisko do pierwszego kontaktu

tel. (22) 724 97 92 wew. 11

Dyżury w Ośrodku -poniedziałek w godz.10.00-14.00, wtorek 8.00-12.00, czwartek 8.00-12.00, piątek 12.00- 15.00 

Anna Turewicz - pracownik socjalny

tel. (22) 724 97 92 wew. 11

Dyżury w Ośrodku -poniedziałek w godz.10.00-14.00, wtorek 8.00-12.00, czwartek 8.00-12.00, piątek 12.00- 15.0

Rafał Cichocki - pracownik socjalny

tel. (22) 724 97 92 wew. 25

 

Dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.  12.00-15.00

Ośrodek Wsparcia Dziennego
  Środowiskowy  Klub Wsparcia dla dzieci i ich Rodzin ul. Na Skraju 2

Tel. (22) 724 -72 00

Elżbieta Miłosz-Sławińska - Kierownik

Magdalena Osman - Wychowawca w Klubie ul. Na Skraju 2

Marta Goławska - Wychowawca w Klubie ul. Szkolna 12; tel. 782 280 106

Zespół Pracy Socjalnej ul. T. Kościuszki 58

tel. 501 925 933

Sekcja ds. Rodziny ul. T. Kościuszki 58

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej -  Jolanta Jachna.
Dyżury:      wtorek 10.00 – 15.00, czwartek w godz. 9.00 – 11.00

 

Małgorzata Matusiak  - asystent rodziny - Koordynator

Dyżury:      poniedziałek 15.00 – 17.00

Małgorzata Piotrowska - Asystent rodziny

Dyżury:      czwartek 13.00 – 15.00 

Mirosława Staszewska - Psycholog

Dyżury:      poniedziałek 9.00-13.00, piątek 11.00 – 15.00

Sekcja ds. Prowadzenia Pracy Socjalnej ul. T. Kościuszki 58

Lidia Wójtowicz – pracownik socjalny

Dyżury: poniedziałek 14.00-16.00; czwartek 11.0016.00; piątek 14.00-15.00

 

Patrycja Rudź -koordynator projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”

Dyżur: czwartek 8.00-16.00

Magdalena Żurawska – starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator projektu „Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”

Dyżur: wtorek 8.00 -16.00, czwartek 14.00-16.00, piątek 8.00-13.00

Emilia Grabarek – kierownik Milanowskiego  Klubu Seniora

Dyżur:

Sekcja  Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

ul. T. Kościuszki 58

tel. (22) 724 94 69

Magdalena Jachna - Główny Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień

Dyżur: poniedziałek 8.00-12.00

Paulina Tokarska - Podinspektor ds. uzależnień

Dyżur: poniedziałek 12.00 -17.00

Zespół Świadczeń Rodzinnych ul. T. Kościuszki 16
tel. (22) 755 86 35 wew. 26

 

Elżbieta Bielawska – Kierownik

(Zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, zasiłek „za życiem”, świadczenia „Dobry start)


Renata Mucha  - Starszy Inspektor ds. Świadczeń

(dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny,  koordynator usług opiekuńczych)

Anna Kucharczyk - Podinspektor ds. Świadczeń (zastępstwo)

(Fundusz Alimentacyjny)

tel.(22) 755-86-35 wew.21

 

Joanna Chodkowska -Starszy Inspektor ds. Świadczeń

(Fundusz Alimentacyjny, świadczenia 500+ )

 tel.(22) 755-86-35 wew.21

Iwona Szadkowska - Inspektor  ( świadczenia 500 +)

tel.(22) 755-86-35 wew.21

Agnieszka Jaroń - Inspektor ds. świadczeń

(Milanowska Karta Rodziny 3+, Ogólnopolska Karta Rodziny, koordynacja spraw kadrowych)  tel. (22) 724 97 92 wew. 15

 

Samodzielne stanowiska z siedzibą ul. T Kościuszki 16 :

 

Samodzielne stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu:   

tel. (22) 724 97 92 wew. 20

Wiesława Roubinek – pracownik socjalny

Dyżury: poniedziałek w godz. 8.00-13.00,wtorek 11.00-16.00, czwartek 8.00-11.00 piątek godz. 8.00 -11.00

Katarzyna Bohdanowicz – pracownik socjalny

Dyżury: poniedziałek w godz. 13.00-16.00,wtorek 8.00-11.00, czwartek 11.00-13.00 piątek godz. 11.00 -13.00

Samodzielne stanowisko obsługi kasowej:  tel. (22) 724 97 92 wew.16

Renata Rotchimmel – starszy inspektor

Samodzielne stanowisko obsługi informatycznej:

Tomasz Knych-informatyk

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej