Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Innowacyjność w działaniu, czyli poszukiwanie nowych sposobów rozwiązań problemów społecznych w Milanówku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku od kwietnia 2017 realizuje cykl  Projektów Socjalnych oferujących mieszkańcom możliwość działania w różnych sferach  życia społecznego. Można zatem swoją aktywność realizować w  obszarze edukacji obywatelskiej, treningu umiejętności ekonomicznych, integracji, aktywizacji, samopomocy i wolontariacie, poszukiwania zatrudnienia, poprawy funkcjonowania w środowisku. Oferowane działania polegają na  poszukiwaniu i testowaniu nowych rozwiązań problemów pojawiających się w różnych sferach życia społecznego oraz na poszukiwaniu nowych metod działania w obszarach problemowych, w których brak jest konkretnych rozwiązań.  , mając na celu wpłynięcie na poprawę życia grupy  i jednostki. Projekt socjalny to zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Głównym założeniem planowanego działania jest dążenie do pozytywnej zmiany. Projekt socjalny jest jednym z wielu narzędzi, którymi posługuje się pracownik socjalny podczas wykonywania profesjonalnej pracy socjalnej. Odnosi się do jednostek, grup, społeczności lokalnej, które znajdują się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej.  Projekt socjalny dynamizuje społeczność, sprzyja integracji  i koordynacji podmiotów współdziałających przy jego realizacji oraz może oddziaływać terapeutycznie. Każdy mieszkaniec Milanówka poprzez udział w projekcie socjalnym może przyczynić się do aktywizowania, pobudzania  i organizowania środowiska lokalnego do życia społecznego.

      Zapraszamy do udziału w Projektach Socjalnych o różnorodnej tematyce. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej    ul.Fiderkiewicza 41 w Milanówku  lub telefonicznie: (22) 724 97 92, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600.                               

Biuletyn Informacji Publicznej