Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Klub Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Milanówku jako Grupa Wsparcia o charakterze otwartym.

 

Celem działalności Klubu jest pomoc osobą uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom   i bliskim oraz innym, którzy zetknęli się z szeroko rozumianymi problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie.

Działania ukierunkowane są w szczególności na: wspieranie abstynencji i  trzeźwienia, pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązywanie kontaktu z osobami  z problemem alkoholowym oraz członkami ich rodzin, wspieranie tych osób, podejmowanie niezbędnej interwencji oraz motywowanie ich do podjęcia adekwatnych dalszych działań.Ponadto organizowanie różnego rodzaju programów rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, które uczą umiejętności zarówno psychologicznych, jak i praktycznych. Oddziaływania te są niezwykle istotne w procesie zdrowienia, zapobiegają wykluczeniu społecznemu i zapewniają integrację społeczną osobom z problemem alkoholowym. Jest to w szczególności: motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia, działania profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej, podejmowanie działań rehabilitacyjnych wspierające zdrowienie na różnych poziomach dostosowanych do problemów i potrzeb.

 

Klub Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” miesi się przy ul. Warszawskiej 37 w Milanówku (nad sklepem „Społem”) i otwarty jest w  poniedziałki, środy i piątki od godziny 17.00 do godziny 19.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Informacji dotyczących działania Klubu udziela:

Magdalena Jachna

Główny specjalista ds. profilaktyki i uzależnień

Tel. 797-832-787

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej