Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

                                                      Projekt socjalny

„SAMI SWOIM  wirtualny bank pomocy rzeczowej dla mieszkańców  Milanówka”

 Matką tego projektu jest potrzeba. Mając stały kontakt z ludźmi, odwiedzając różne środowiska doświadczamy dużego zróżnicowania. To naturalne i ludzkie. Każdy z nas powinien jednak postawić sobie pytanie: Gdzie kończy się granica tego stanu rzeczy? Dysproporcje między nami powinny kończyć się tam, gdzie drugi człowiek nie może w pełni zaspokajać swoich podstawowych potrzeb bytowych. Czasami to, co wydaje się być podłogą, dla innych jest sufitem. W ramach wspólnego działania dostrzegajmy więcej, patrząc -nauczmy się widzieć, a widząc- pomagajmy. Z myślą o potrzebujących zrodził się pomysł stworzenia  w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej  - Banku Pomocy Rzeczowej, dzięki któremu podejmiemy próbę wyeliminowania braków w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych w niezbędne sprzęty,  a tym samym poprawimy jakość życia wielu osób. Proponowana forma pracy socjalnej  pozwoli zintegrować  środowisko milanowian, a przede wszystkim przywróci poczucie sprawstwa w odbudowaniu idei samopomocy. Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców Milanówka i będzie realizowany na terenie naszego miasta  z wykorzystaniem zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie planujemy sztywnych ram czasowych, wszystko będzie zależało  od zainteresowania i zaangażowania mieszkańców, których zapraszamy do współpracy i udzielania pomocy najbardziej potrzebującym.

       - Jeżeli posiadamy rzeczy zbędne, ale w dobrym stanie,  niezniszczone, sprawne, które mogą być użytkowane przez innych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Mile widziane zdjęcie przedmiotu do oddania.

    - Jeśli posiadamy braki w przedmiotach codziennego użytku, prosimy o zgłoszenia, jakich przedmiotów nam brakuje - osobiście, telefonicznie lub mailowo. Także pracownicy socjalni podczas wywiadów rozpoznają potrzeby podopiecznych i przekażą informacje do koordynatora projektu. Osobą koordynującą projekt jest: Lidia Wójtowicz (22) 7249792 wew.12, adres mailowy: ops@ops.milanowek.pl, pokój nr 2.  

- Do realizacji projektu chcielibyśmy zaprosić także osoby posiadające samochód bagażowy, mogące czasami nieodpłatnie przewieźć rzeczy o dużych gabarytach w ramach działającego w naszym Ośrodku wolontariatu.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej