Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 


Projekt socjalny pn. „Mądrzej znaczy więcej - trening planowania budżetu domowego przez osoby niepełnosprawne”

 

W polskim społeczeństwie zauważalne jest, że wobec problemów zdrowia psychicznego nadal dominuje odczucie obojętności, lęku, przerażenia oraz bezradności. Związane jest to z ciągle niedostateczną znajomością problemu chorób psychicznych oraz stereotypowym postrzeganiem osób dotkniętych tymi chorobami. Natomiast piętno społeczne przyczyniające się do braku integracji osób chorujących psychicznie, powoduje narastanie dystansu pomiędzy społecznością lokalną a tymi  osobami. Społeczność lokalna Milanówka nie odbiega szczególnie od postaw ogółu społeczeństwa. Zauważane są często postawy odrzucenia  społecznego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.  Wiedza o chorobach i zaburzeniach psychicznych jest bardzo ograniczona i obarczona szeregiem negatywnych stereotypów, ale też dużo trudniejsza do zaakceptowania niż inne niepełnosprawności. Wynika to przede wszystkim ze stygmatyzacji i lęku przed czymś nieznanym. W związku z pogłębiającym się wykluczeniem społecznym osób psychicznie chorych, w naturalny sposób osoby te ograniczają swoje kontakty międzyludzkie, a co za tym idzie nie rozwijają swoich umiejętności interpersonalnych i nie integrują się ze środowiskiem osób zdrowych. Dlatego projekt pn. „ Mądrzej znaczy więcej - trening planowania budżetu domowego przez osoby niepełnosprawne” zakłada działania interpersonalne kierowane przede wszystkim do osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracownik socjalny w swojej codziennej pracy, często styka się z problemem nieumiejętnego gospodarowania budżetem domowym przez osoby chorujące psychicznie. Projekt socjalny kierowany do osób niepełnosprawnych ma na celu podniesienie świadomości w zakresie gospodarowania budżetem domowym przy relatywnie niskich dochodach osiąganych głównie z ZUS lub pomocy społecznej. Działania proponowane w projekcie  mają na celu pomoc w oszacowaniu swoich możliwości wydatkowania pieniędzy oraz zdobycia i utrwalenia wiedzy na ten temat. Proponujemy zajęcia indywidualne z każdym uczestnikiem projektu oraz zajęcia grupowe. W lipcu 2017 roku zapraszamy do udziału w projekcie oraz na cykl spotkań z pracownikiem socjalnym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panią Martą Karolak, pracownikiem socjalnym, osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Fiderkiewicza 41 w Milanówku (pokój nr 10), lub telefonicznie pod numerem (22)724 97 92 wew. 25, poniedziałek- piątek w godzinach 800 do !600 .

                                                                                            Koordynator projektu 

                                                                                 Marta Karolak, pracownik socjalny

Biuletyn Informacji Publicznej