Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Projekt Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA

projekt systemowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji 01.06.2008 – 31.12.2008

wykorzystane środki UE: 108.401,48
wkład własny: 13.455,00

Cel: integracja zawodowa i społeczna osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osiągana przez wsparcie zdolności do wejścia na rynek pracy, pomoc w przezwyciężaniu barier w zatrudnieniu poprzez zastosowanie narzędzi w postaci programu aktywności lokalnej i kontraktów socjalnych.

Grupa docelowa: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujące, pozostające w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, zamieszkujące na terenie Gminy Milanówek.

Liczba uczestników: 19

Działania:

aktywna integracja:
- skierowanie i sfinansowanie kursu zawodowego dla 5 osób
- konsultacje z doradcą zawodowym
- konsultacje z psychologiem
- badania z zakresu medycyny pracy
- sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi
- sfinansowanie kosztów szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z internetu
- dwudniowy wyjazdowy warsztat umiejętności i kompetencji społecznych
- realizacja programu aktywności lokalnej
- praca socjalna

Biuletyn Informacji Publicznej