Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Projekt MILA II MAMA IDZIE DO PRACY

projekt systemowy

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji 01.06.2009 – 31.11.2009

wykorzystane środki UE: 113.550,37
wkład własny: 13.753,84

Cel: ograniczenie i przeciwdziałanie długotrwałemu bezroociu wśród 11 kobiet z terenu Miasta Milanówka, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia ośrodka poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

Liczba uczestniczek: 11

Działania:
- praca socjalna
- trzydniowy wyjazd integracyjny dla uczestniczek projektu wraz z rodzinami połączony z warsztatami z zakresu mediacji rodzinnych
- kurs komputerowy
- badania profilaktyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia dla uczestniczek projektu
- zatrudnienie asystenta rodziny
- spotkania z doradcą zawodowym
- indywidualne spotkania w środowisku z psychologiem
- sfinansowanie opieki pedagoga na czas trwania zajęć dla dzieci uczestniczek projektu
- działania środowiskowe (włączenie uczestniczek projektu w organizację działań lokalnych typu Otwarte Ogrody, Jedwabny Milanówek)

Biuletyn Informacji Publicznej