Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

projekt Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA

projekt systemowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010

wykorzystane środki UE: 124.303,58
wkład własny: 14.950,61

Cel: wzrost do 31 grudnia 2010r. aktywności społecznej - integracja/reintegracja społeczna 10 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy są klientami Ośrodka.

Liczba uczestników: 10

Działania:

- warsztat psychologiczny – aktywizujący
- warsztat zarządzania budżetem domowym
- grupa wsparcia
- kurs komputerowy
- kursy zawodowe
- szkolenie komputerowe
- szkolenie z obsługi kas fiskalnych
- warsztaty z doradcą zawodowym
- indywidualna terapia psychologiczna

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej