Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Projekt "Razem przeciw"  przemocy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt Razem przeciw przemocy

projekt konkursowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet  VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

Cel: Rozwój współpracy i zwiększenie skuteczności pomocy instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Milanówek w okresie od 01.04.2012 do 30.09.2012

Okres realizacji: 01.04.2012 - 30.09.2012

wykorzystane środki UE: 46.599,57
wkład własny: 0,00

grupa docelowa: 20 osób będących pracownikami instytucji bądź członkami organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Milanówek.

Działania:
- cykl 8 jednodniowych szkoleń nt: zjawiska przemocy, przepisów prawnych, pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej, interwencji wobec ofiary i sprawcy przemocy, analiza zasobów i współpracy służb na terenie Miasta Milanówka,  przemoc wobec dzieci

- opracowanie teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Milanówka

- wydanie 6500 szt. informatorów pt. „Przemoc w rodzinie. Instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Milanówka.”

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej