Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA

projekt systemowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji: 01.04.2013 – 30.09.2014

środki UE: 156451,57
wkład własny: 18350,43

Cel: Zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację i środowiskową pracę socjalną do 30.09.2014r.

grupa docelowa: 16 mieszkańców Miasta Milanówka, klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
 

Działania:

- wsparcie asystenta rodziny
- skierowanie na kursy zawodowe
- warsztaty umiejętności wychowawczych
- warsztaty dla taty
- warsztaty zarządzania domowym budżetem
- warsztaty kreatywnego spędzania czasu rodziców z dziećmi
- indywidualna terapia psychologiczna
- indywidualne wsparcie trenera pracy
- zorganizowanie i prowadzenie grupy samopomocowej

Biuletyn Informacji Publicznej