Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Milanowski Klub Seniora  już otwarty!

Już 9 września został otwarty Milanowski Klub Seniora przy ul. Piłsudskiego 33, w którym milanowscy Seniorzy przez  najbliższe 3 lata będą mogli korzystać z ofert służących utrzymaniu ich sprawności fizycznej intelektualnej i społecznej. Już wkrótce otwarty zostanie Klub Seniora przy ul. Kościuszki 11a, a kolejne przy ul. Podgórnej 92 i ul. Królewskiej 61a. Każdy z czterech Klubów będzie preferował określony rodzaj zajęć.  Będą to: zajęcia ruchowe realizowane w Klubie Seniora pełniącym funkcję Centrum Ruchu Seniora przy ul. Piłsudskiego 33. Zapotrzebowanie na te zajęcia jest ogromne, co bardzo nas cieszy.  W pozostałych Klubach będą prowadzone  działania edukacyjne dla seniorów polegające na  m.in. na nauce  języków obcych - angielskiego i francuskiego (poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany). Wszystkie zajęcia w grupach prowadzone będą przez certyfikowanych lektorów językowych. Podczas spotkań edukacyjnych Seniorzy będą mogli również dzielić się doświadczeniami, swoimi pasjami oraz wiedzą, poznawać ciekawych ludzi i uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych. Ważne jest przede wszystkim to, że wszystkie zajęcia realizowane w Klubach Seniora są bezpłatne, a rekrutację uczestników prowadzą nadal pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku Pani Justyna Łuczaj  i Pani Lidia Wójtowicz tel. 22 724 97 92.

 


Jednym z pierwszych działań w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2021 w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług społecznych, jest uruchomienie w Milanówku Klubu Seniora.  Głównym celem działań projektowych jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego ze względu na wiek i niepełnosprawność, a także promowanie koncepcji aktywnego starzenia, zakładającej wykorzystanie potencjału osób starych i starzejących się - nie tylko tych, którzy są emerytami już teraz, ale także tych, którzy znajdują się w wieku przedemerytalnym i za kilka-kilkanaście lat przestaną być aktywni zawodowo. W ramach projektu zaplanowano utworzenie i funkcjonowanie czterech filii Klubu Seniora znajdujących się w czterech częściach naszego miasta: ul. Piłsudskiego 33, ul. Krakowska 11a, ul. Królewska 61A oraz ul. Kościuszki 11a. W ramach działań realizowanych w Klubie Seniora proponujemy Seniorom udział w m.in. zajęciach ruchowych (zdrowy kręgosłup, pilates, joga oraz Nordic Walking), naukę języka angielskiego (w tym język angielski z Native Speakerem), języka francuskiego, warsztaty hortiterapii, warsztaty z psychologiem, warsztaty plastyczne/rękodzielnicze, kurs fotografii, warsztaty „Zdrowy + zadbany= Zadowolony Senior”, warsztaty E-Senior oraz dla miłośników majsterkowania udział w warsztatach realizowanych w Męskiej Szopie. Zajęcia realizowane w Milanowskim Klubie Seniora   przewidziane są dla  80 mieszkańców Miasta Milanówka. Na bieżąco prowadzona jest rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. Koordynację działań prowadzą pracownicy:  Pani Justyna Łuczaj i  Pani Lidia Wójtowicz  tel. 22 724 94 69.

Biuletyn Informacji Publicznej