Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku przystąpił do projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”. Projekt ten ma na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Beneficjentami projektu są Jednostki Samorządu Terytorialnego, osoby z niepełnosprawnościami oraz podmioty działające na ich rzecz. Wraz z wdrożeniem Systemu SOW, realizator projektu umożliwi Beneficjentom złożenie wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci elektronicznej bez potrzeby wychodzenia z domu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, PFRON wyposaży nasz Ośrodek w dwa urządzenia mobilne (tablety) wzbogacone o stosowne oprogramowanie i specjalistyczny informator, dzięki którym pracownicy socjalni Ośrodka będą w stanie poinformować swoich podopiecznych o możliwości składania wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną. Dwa urządzenia mobilne zostaną przekazane Ośrodkowi (jako uczestnikowi projektu) nieodpłatnie wraz z usługą dostępu do internetu na okres 5 lat. Ponadto, w ramach tego projektu zostaną uruchomione również szkolenia e-learningowe, szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, portal edukacyjno-informacyjny, infolinia, a także kreator – narzędzie ułatwiające dostęp do Systemu. Po szczegółowe informacje o projekcie zapraszamy Państwa na stronę internetowa realizatora projektu pod adresem http://portal-sow.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/. W przypadku pytań dotyczących  możliwości skorzystania z pomocy pracownika socjalnego Ośrodka  w skorzystaniu z elektronicznego aplikowania o dofinansowanie z PFRON o środki na  likwidacje barier architektonicznych  informacji udzieli Pani Lidia Wójtowicz pracownik socjalny tel. 22 724 94 69.

Biuletyn Informacji Publicznej