Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek

Od dnia 2 Lipca 2018 roku do 20 Czerwca 2021 roku Gmina Milanówek jest beneficjentem Projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem”

Działania 9.1 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”. Realizatorem projektu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 954 303,78 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 185 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Milanówek do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych w okresie realizacji projektu. Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych i osób objętych usługami prowadzonymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla lokalnej społeczności.

Projekt zakłada:

  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze                                                            Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych polega na wsparciu osób niesamodzielnych poprzez sąsiedzką pomoc przy zakupach, codziennych czynnościach, z którymi osoby niesprawne sobie nie radzą. Z tej pomocy skorzysta 60 Uczestników projektu. 
  • prowadzenie specjalistycznych usług usprawniających, tj. masażu, kinezyterapii i logopedii dla osób wymagających takiego świadczenia. Kolejnym zadaniem jest świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Zadanie to polega na wsparciu osób niesamodzielnych poprzez sąsiedzką pomoc przy zakupach, codziennych czynnościach, z którymi osoby niesprawne sobie nie radzą;
  • prowadzenie  usług teleopieki, które będą polegały na możliwości wzywania pomocy w sytuacji kryzysowej, tj. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, samopoczucia, za pomocą otrzymanych urządzeń teleinformatycznych. W razie konieczności osoba będzie mogła otrzymać natychmiastową pomoc w postaci interwencji teleopiekuna lub konsultacji:
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dającej możliwość wypożyczenia między innymi łóżka rehabilitacyjnego, materaca, wózka inwalidzkiego, kul oraz innych sprzętów potrzebnych do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
  • prowadzenie Klubu Seniora, który będzie działał w czterech filiach mieszczących się na terenie Miasta Milanówek. W Klubach Seniora od sierpnia 2018 roku będą odbywały się takie zajęcia jak: hortiterapia, warsztaty z języka angielskiego (również z native speakerem), języka francuskiego, warsztaty psychologiczne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty dbające o zdrowie i kondycję Seniorów, warsztaty pomagające Seniorom w obsłudze smartfona i komputera. Prowadzone będą również warsztaty fotografii, a także będzie możliwość oglądania filmów DVD w kąciku telewizyjnym. Piąta filia Klubu Seniora  będzie działała do stycznia 2019r. w formie  Męskiej Szopy, która oferowała będzie działania nie tylko dla mężczyzn. Seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z narzędzi i elektronarzędzi pod okiem animatora.  

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w lipcu 2018 roku i jest prowadzona przez pracowników socjalnych Ośrodka, którzy mają wiedzę na temat rodzaju wsparcia, jakiego należy udzielić potencjalnym uczestnikom projektu oraz znają potrzeby mieszkańców Milanówka. Usługi społeczne będą realizowane zgodnie z wymaganiami świadczenia usług społecznych i Ogólnoeuropejskimi wytycznymi mającymi na celu zwiększenie udziału społecznego i integrację ze środowiskiem lokalnym uczestników projektu oraz zmniejszenie izolacji mieszkańców i zapewnienie zindywidualizowanego włączającego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Biuro projektu mieści się w Milanówku, przy ul. Kościuszki 58.

Zespół projektowy:

Krystyna Kott – nadzór nad realizacją projektu

Patrycja Rudź - Koordynator projektu                                                              p.rudz@ops.milanowek.pl

Magdalena Żurawska - Asystent Koordynatora projektu                            m.zurawska@ops.milanowek.pl

Justyna Łuczaj - Kierownik Klubu Seniora                                                       j.nowocinska@ops.milanowek.pl

Lidia Wójtowicz - Zastępca Kierownika Klubu Seniora oraz

animator wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego                        l.wojtowicz@ops.milanowek.pl

Marta Karolak - animator specjalistycznych usług usprawniających        m.karolak@ops.milanowek.pl

Wioletta Kamińska - animator usług sąsiedzkich                                          w.kaminska@ops.milanowek.pl

Agnieszka Jakubowska - animator usług teleopieki                                a.jakubowska@ops.milanowek.pl

Więcej informacji pod nrem telefonu: 22 724 94 69

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05 – 822 Milanówek

tel. 22 724 97 92, e-mail: ops@ops.milanowek.pl

www.milanowek.naszops.pl

Biuro projektu

ul. Kościuszki 58

05 – 822 Milanówek

tel. 22 724 94 69 

 

Biuletyn Informacji Publicznej