Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi:

 

  1. Bożena Osiadacz - przewodnicząca
  2. Marek Klimkowski – członek
  3. Elżbieta Miłosz-Sławińska – członek
  4. Robert Skirski - członek
  5. Paweł Kordys -członek
  6. Beata Szumacher-członek
  7. Magdalena Jachna- członek

Zadaniem Komisji jest w szczególności:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencja w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie.

4. Kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się

w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 18.00–20.00                          przy ul. Kościuszki 58.

Załączniki:

Biuletyn Informacji Publicznej