Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku od zawsze zaangażowany jest w realizację działań dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych, skierowanej do młodzieży. Do tej pory jednak korzystaliśmy wyłącznie z usług zewnętrznych specjalistów. Od marca 2018 roku wykwalifikowani pracownicy Ośrodka, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu milanowskich szkół podstawowych na prewencję w zakresie substancji psychoaktywnych, prowadzą zajęcia profilaktyczno – edukacyjne.

Zajęcia prowadzone są w ramach w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na rok 2018.

Pierwsze zajęcia zostały już przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1,  a w Szkole Podstawowej nr 2 oraz nr 3 zajęcia są planowane.

Zajęcia prowadzą Pani Paulina Tokarska i Pani Magdalena Jachna posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do prowadzenia działań edukacyjnych w ramach profilaktyki uzależnień z dziećmi i młodzieżą. Każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne (tj. 90 minut). Tematyką zajęć są zagrożenia związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Pierwsza część spotkania z uczniami ma charakter informacyjny  (prezentacja multimedialna). W drugiej części zajęć  młodzież w celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów ma możliwość założenia alkogogli i narkogogli.

Alkogogle są edukacyjnym narzędziem symulującym wpływ alkoholu na organizm człowieka: spowolnienie czasu reakcji, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie, obniżenie koncentracji. 

Narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowanie leków: dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, zaburzenia obrazu.

Młodzież zakładając alko/narkogogle musi wykonać określone zdania polegające m.in. na  rzucaniu piłką do kosza, łapaniu piłki, przejściu po linii, otwieraniu kluczem zamka w drzwiach. Uczniowie wypełniając proste ćwiczenia mogli przekonać się, w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zawęża pole widzenia, zaburza równowagę, a także obniża zdolności motoryczne.

Zajęcia są bardzo dobrze odbierane przez uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w części informacyjnej, zadają pytania, wykazując duże zainteresowanie tematem. Skupienie uczniów na przekazywanych treściach edukacyjno – profilaktycznych rokuje pozytywnie na zrozumienie tematu i daje poczucie trafionej edukacji młodego człowieka wobec trudnego tematu, którym są uzależnienia od środków psychoaktywnych. Młodzieży szczególnie przypadła do gustu część z użyciem alko/narkogogli, które w sposób czasem pełen humoru  i śmiechu, ale dość prawdziwie pokazują, jak alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły i jak wykonywanie pozornie prostych czynności przez człowieka, staje się trudniejsze po spożyciu substancji psychoaktywnych. Zajęcia mają uzmysłowić młodzieży, że sięgając po substancję psychoaktywne można zrobić sobie lub innym krzywdę. Zachęcamy zatem milanowską młodzież do udziału w naszej ofercie zajęć profilaktycznych

Harmonogram zajęć profilaktyczno – edukacyjnych pt. „NIE! Uzależnieniom”

 

L.p.

data

szkoła

klasa

ilość  uczniów

godzina

1.

20.03.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1

 

2a

22

13:45 - 15:20

2.

22.03.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1

 

2b

25

12:40 - 14:30

3.

27.03.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1

 

2c

24

10:40 - 12:20

4.

04.04.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 3

2a

18

9:45 - 11:30

2b

18

11:40 - 13:25

5.

05.04.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 3

 

2c

17

11:40 - 13:25

6.

24.04.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1

 

3a

20

13:34 - 15:20

7.

27.04.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1

 

3b

19

10:40 - 12:20

8.

07.05.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1

 

3c

17

10:40 - 12:20

9.

czerwiec 2018r. (dokładny termin będzie ustalony później)

Szkoła Podstawowa nr 2

7a, 7b

56

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej