Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

1. PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

I ICH RODZIN realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

 

Szanowni Państwo, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od listopada 2017r. nastąpi zmiana miejsca i godziny konsultacji części specjalistów udzielających porad i prowadzących grupy wsparcia w ramach Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Milanówku.

 

 Konsultacje indywidualne

 • Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  - udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD
  Przyjmuje:  czwartki w godz. 17.00-18.00 oraz 21.00-22.00

                            przy  ul. Grudowskiej 26

 • Bernarda Kejres, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

               Przyjmuje:  wtorek w godz. 19.00-20.00

                        przy  ul. Grudowskiej 26

 • Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych – specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

               Przyjmuje: czwartki w godz. 13.30-16.30

                   przy ul. Grudowskiej 26

 

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 

 • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

        (prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego)

        czwartki w godz. 18.00-21.00 przy ul. Grudowskiej 26

 • grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych

        (prowadzona przez Panią Bernardę Kejres)

        wtorki w godz. 17.00-19.00 przy ul. Grudowskiej 26

 

 • grupa wsparcia dla osób uzależnionych "KROKUS"                           (prowadzona przez Jolantę Daleszyńską) przy ul. Kościuszki 58        poniedziałki w godz. 11.00-13.00                                                              środy w godz. 14.00-16.00                                                               piątki w godz. 11.00-13.00                                                                

W związku z odejściem lidera grupy Pani Jolanty Daleszyńskiej na emeryturę zostaje zawieszona działalność tej grupy.

 

2. PUNKT     KONSULTACYJNO   -   INFORMACYJNY  DLA   OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

 

Konsultacje indywidualne

 • Urszuka Karpińska-Derek - prawnik   – poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych
  Przyjmuje: wtorek w godz.  13.00-18.00

                            przy  ul. Kościuszki 58

 • Marta Dubielis, prawnik, mediator - poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych, mediacje

       Przyjmuje: drugi w wtorek miesiąca w godz. 9.00-11.00 

                            przy ul. Kościuszki 58

 

 • Janina Filcek, psycholog dla dorosłych – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, kurator sądowy, mediator sądowy
  Przyjmuje: czwartek w  godz. 12.00-20.00

                            przy  ul. Kościuszki 58

 

 • Katarzyna Krawczyk, psycholog dla dzieci i młodzieży – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuta rodzinny
  Przyjmuje: piątek w godz. 12.00-20.00

                           przy  ul. Kościuszki 58

 

 • Izabela Bielecka, psycholog dla dzieci i młodzieży, pedagog – terapeuta pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, praktyk NLP, specjalista terapii dzieci z ADHD, terapia pedagogiczna

Przyjmuje: sosbota w godz. 12.00-17.00

                         przy  ul. Kościuszki 58

 

 • Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych – specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Przyjmuje: czwartki w godz. 13.30-16.30

                   przy ul. Grudowska 26