Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Oferta Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest skierowana do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu miasta Milanówka, w szczególności do osób/rodzin w których występuje problem uzależnień lub przemocy w rodzinie.

Zakres pomocy Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie :

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
  1. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym.
  1. Opracowywanie doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej.
  1. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  2. Informowanie o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Przyjmowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  4. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  1. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.