Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Kobiety w ciąży powikłanej  i połogu oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych mają możliwość skorzystania z programu „ Za życiem”, który daje  wsparcie asystenta , a po urodzeniu dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę  zagrażającą jego życiu (które powstały w okresie ciąży, daje możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego, które aktualnie wynosi 4 000 zł), a także do wszechstronnej opieki , dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, jak również  specjalistycznego poradnictwa i pomocy asystenta rodziny.

Oferta programu „Za życiem” skierowana jest także do rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci i młodzieży posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać  w każdej chwili. Wystarczy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku lub skontaktować się telefonicznie  asystentem rodziny.

Biuletyn Informacji Publicznej