Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Przemoc „na dziś” jest zjawiskiem społecznie upublicznianym. Pomimo tego dla osób doświadczających i stosujących jest zagadnieniem wstydliwym często jeszcze ograniczającym się do „czterech ścian”. Jedni kierowani lękiem, wstydem, przekonaniami, niewiedzą, że to co się dzieje to już przestępstwo a nie „wysokie wymagania”. Drudzy (sprawcy) często nieświadomi, że przemoc to nie tylko bicie… Czasami sami wychowywani „twardą ręką” nie odróżniają „rygorystycznego wychowywania” od pogwałcaniem prawa do godności i nietykalności cielesnej.

Pomoc potrzebna jest i jednym i drugim. A w szczególności dzieciom, nawet jeśli te są „jedynie” świadkami zajść pomiędzy dorosłymi.

 

Po czym poznać, że to co się dzieje jest przemocą?

Po pierwsze: ktoś cierpi, naruszane są jego podstawowe prawa (godności, zdrowia, życia),

Po drugie: ten który cierpi jest słabszy, istnieje dysproporcja sił,

Po trzecie: sprawca wykorzystując swoją przewagę realizuje określony cel, jakim jest najczęściej podporządkowanie sobie drugiej strony.

Definicję przemocy najpełniej określa Światowa Organizacja Zdrowia, która mówi, że przemoc to celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia w rozwoju lub deprywację.

 

W zależności od zastosowanych kryteriów, przemoc możemy podzielić na:

fizyczną (np. popychanie, szarpanie, kopanie, drapanie, szczypanie, uderzenie, duszenie, zamykanie w pomieszczeniu itp.),

werbalną czyli słowną (np. wyzywanie, zawstydzanie, grożenie czy straszenie),

psychiczną (np. bezpodstawna krytyka, wyśmiewanie, kpienie, ośmieszanie),

emocjonalną (lekceważenie, brak zainteresowania, szacunku),

ekonomiczną (np. ograniczanie lub pozbawianie środków materialnych, odbieranie pieniędzy),

seksualną (np. wymuszone współżycie, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, gwałt, akty seksualne w obecności dzieci).

Przemocą są również rażące zaniedbania np. zaniedbania opiekuńcze rodziców względem dzieci.

Przemoc może wystąpić w każdej relacji. Szczególnie narażone są rodziny gdzie istnieje problem alkoholowy. W obliczu przemocy doznawanej od partnera, osoby doświadczające przemocy zwykle są bierne, często jest to zachowanie wyuczone po początkowym aktywnym poszukiwaniu rozwiązania problemu. Mechanizm taki nosi nazwę - wyuczona bezradność. Osoby, które charakteryzują się taką cechą postrzegają siebie jako osoby, które nie posiadają żadnej kontroli nad własnym życiem i otoczeniem. Może to prowadzić do nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, a nawet do samobójstwa.

 

Wyróżniającą się cechą osób doświadczających przemocy jest silne poczucie winy  i niejednokrotnie przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty przemocy. Wiele z nich wierzy, że to one sprowokowały akt przemocy, ponieważ sprzeczały się ze sprawcą czy też nie spełniły jego poleceń bądź żądań. Aby uniknąć wybuchu agresji, ofiary starają się uspokoić sprawców i próbują eliminować wszelkie powody, które mogłyby doprowadzić do gwałtownego wybuchu agresji. Takie podporządkowanie się jest dla ofiar sposobem na przetrwanie. Bardzo często, osoby doświadczające przemocy pozostają w krzywdzącym związku z powodu braku środków do samodzielnego życia. Są przekonane, że nie dadzą sobie rady same, że będzie im trudno znaleźć pracę i pozyskać nowych przyjaciół. Często przekonania te są wzmacniane przez partnerów stosujących przemoc. Większość osób, które doświadczają przemocy wierzą w to, że ich partnerzy się zmienią. Utwierdza ich w tym zachowanie sprawców, którzy często po akcie przemocy przez pewien czas starają się zadość uczynić zachowując się poprawnie. Zjawisko takie nosi nazwę „miesiąca miodowego”. W cyklu przemocy w miarę trwania przemocy czas „miesiąca miodowego” skraca się. Natomiast nasilenie agresywnych zachowań wzmacnia.  

 

Jeżeli podejrzewasz, że możesz być ofiarą przemocy skontaktuj się z nami. Mamy wiedzę odnośnie mechanizmów przemocy, wskażemy Ci z jakich możliwości możesz skorzystać w momencie gdy nadejdzie czas zmiany. Wskażemy Ci także gdzie możesz uzyskać pomoc oraz jak ona może wyglądać.