Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku od kwietnia 2018 roku do października 2018 roku realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające dla osób zależnych i niesamodzielnych, polegające na:

 • Usługa masażu   trwa 30 minut i ma  na celu normalizację napięcia  mięśniowego u osób zależnych i niesamodzielnych, co daje efekt w likwidowaniu  bólu oraz zwiększa ogólne  usprawnienie organizmu niezbędnego do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, polega na oddziaływaniu na skórę, tkankę mięśniową, stawy i aparat więzadłowy celem przyśpieszenia procesów biologicznych, których rezultatem jest polepszenie działania układu oddechowego, polepszenie pracy serca, polepszenie odżywienia mięśni, kości i stawów.

 

 • Kinezyterapii  trwa 30 minut i polega na wykorzystywaniu różnych form ruchu w celu przywrócenia lub wzmocnienia ogólnej sprawności organizmu niezbędnej do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych. Obejmuje m.in.  ćwiczenia  indywidualne z terapeutą mające na celu przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawę wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni, ćwiczenia rozluźniające  lub wzmacniające konkretne partie  mięśni całego ciała, kształtowanie prawidłowych nawyków. Ma na celu usprawnienie ogólne organizmu  do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające są:

 • skierowane do osób zależnych i niesamodzielnych, które własnym staraniem, ani z pomocą rodziny nie są w stanie zaspokoić tej potrzeby,
 • dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
 • świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy  zgodnie z zaświadczeniem lekarza specjalisty,
 • nieodpłatne jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego,
 • odpłatne jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza 200% kryterium dochodowego, a odpłatność jest ustalana zgodnie z tabelą odpłatności  przyjętą  w Uchwale Rady Miasta Milanówka nr  285/XXXV/17 z dnia 18 maja 2017 roku

 

UWAGA! Od października 2018 roku do lutego 2021  roku specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające będą realizowane całkowicie nieodpłatnie w związku z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej

 

Szczegółowych informacji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających udzielają pracownicy socjalni osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 16  lub telefonicznie pod numerem  (22) 724 97 92 , codziennie od godz. 8.00-do 16.00

 

Podstawa prawna: 

art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508): rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zmianami) dotyczy osób zależnych i niesamodzielnych, którzy wymagają usprawnienia:

 

 1. zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizykoterapii
 2. współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług .

 

 

 


Zakończenie pilotażowego projekt 

Usługi opiekuńcze usprawniające

to nasz sukces lokalny

 

Od sierpnia do grudnia 2017 roku dzięki usługom opiekuńczym usprawniającym wykonywanych w domach podopiecznych udało się dotrzeć do 60 najbardziej potrzebujących tego typu wsparcia mieszkańców Milanówka. Głównie były to osoby starsze, które z uwagi na swoją niedołężność nie mogły pójść o własnych siłach na rehabilitację prowadzoną w stacjonarnej placówce, do lekarza, a często nie mogły nawet wykonywać samodzielnie codziennych czynności życiowych.

 

Usprawnianie, czyli co?

Dzięki regularnej pracy z fizjoterapeutą, sprawność większości tych osób już uległa poprawie i co za tym idzie, poprawiła się ich jakość życia. Osoby usprawnione cieszą się, że mogą wyjść do ogrodu i na wiosnę zasadzić kwiatki, mogą wyjść na targ, na którym nie byli od wielu lat, zrobić coś usprawnioną ręką, którą nie mogli wcześniej poruszyć.

Potocznie usprawnianie nazywa się rehabilitacją, jest to bardzo szerokie pojęcie, dające możliwości poprawy jakości życia człowieka w każdym schorzeniu. Nasze usługi usprawniające poległy na wykorzystaniu fizjoterapii, której podstawą jest kinezyterapia, czyli poprawa funkcji pacjenta ruchem i technikami manualnymi powszechnie nazywanymi masażem w schorzeniach narządu ruchu – tłumaczy zaangażowana w projekt lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej Magdalena Piórkowska.

To zupełnie inne usługi niż te dostępne w stacjonarnej placówce w Milanówku (patrz. str. 8). Tam zabiegi opierają się na fizykoterapii, czyli terapii z użyciem zjawisk fizycznych, chemicznych czy substancji naturalnych.

 

Usługi logopedyczne

Drugą grupą usług świadczonych w domach podopiecznych w ramach pilotażowego projektu były usługi logopedyczne. Okazało się, że jest w Milanówku ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród dzieci z różnymi wadami wymowy i wśród dzieci niepełnosprawnych. Z pomocy 5 logopedów, którzy odwiedzali małych pacjentów w domach skorzystało 25 najmłodszych. Wykonano 433 treningi logopedyczne mające pomóc w usunięciu zaburzeń mowy i w stymulacji rozwoju mowy.

 

Projekt „od kuchni”

Projekt trwał 5 miesięcy. W jego realizację zaangażowało się 8 pracowników socjalnych prowadzących sprawy w rejonach opiekuńczych, 5 fizjoterapeutów, 5 logopedów oraz jeden lekarz specjalista rehabilitacji.

Wykonano

1236 zabiegów w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających w tym 608 usług kinezyterapii i 628 usług masażu. Łącznie wykonano 1669 zabiegów. Najstarszy usprawniony pacjent ma 95 lat,  a najmłodszy 3 lata. Usługi były przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub rodzica (opiekuna) i wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wraz z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej w domu podopiecznego. Wszystkie osoby objęte wsparciem musiały przedstawić skierowanie od lekarza prowadzącego na potrzebę skorzystania z usług usprawniających. Doktor Magdalena Piórkowska weryfikowała skierowanie w odniesieniu do bieżących schorzeń ograniczających sprawność podopiecznego. Następnie wspólnie z pracownikiem socjalnym ustalano, jakie usługi usprawniające należy dopasować do konkretnego przypadku oraz jaki powinien być ich wymiar. Jednorazowo usługa trwała od 15 do 45 min w zależności od kondycji chorego  i rodzaju schorzenia. Po kilku miesiącach prowadzenia projektu, zespół realizujący działania, wspólnie z Wykonawcami (tj. NZOZ MILANMED Radosław Grzywacz z siedzibą w Milanówku oraz Vital Plus Ewa Lechowska z siedzibą  w Warszawie) ocenił, iż uzyskane efekty są bardzo zadowalające. Opinię realizatorów potwierdzają sami świadczeniobiorcy. Najważniejszym sukcesem tego projektu jest to, że poczucie samodzielności, radości życia, przydatności  u takiego usprawnionego człowieka wzrasta. To jest niezwykłe dla tych osób, które przez swoją niesprawność czują, że są na równi pochyłej życia. To są często bardzo ciekawi ludzie, którzy wychodząc ponownie do społeczeństwa po usprawnieniu, mogą się jeszcze dzielić swoimi wartościami i mądrością życiową – dodaje dr Piórkowska.

 

To dopiero początek

 

Projekt już nazywamy lokalnym sukcesem, bo widzimy ogromy sens tych działań i nie wolno tego zaprzepaścić – mówi pomysłodawczyni projektu, pani Krystyna Kott, kierownik milanowskiego OPS.

Zamysł naszych działań jest taki, by na tyle usprawnić te osoby, aby były one samodzielne, albo chociaż częściowo samodzielne i mogły też uczestniczyć w życiu społecznym. To m.in. dla nich uruchomiliśmy kolejne działania projektowe  w postaci Milanowskiej Szkoły Aktywnego Seniora, dla nich będziemy otwierać Kluby Seniora, Ośrodek Wsparcia Dziennego Senior Plus, wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego. To, co się zadziało w końcówce tego roku to tylko początek dobrego działania na rzecz Milanowian potrzebujących szczególnej troski i oparcia społecznego, które będzie kontynuowane w kolejnych latach

– zdradza Pani Krystyna Kott.

Wszystko wskazuje bowiem na to, że projekt będzie miał swoją kontynuacje aż do 2021 roku i to w dużo szerszym zakresie. Wniosek o dotację unijną w wysokości ok. 2 900 000 zł przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i merytoryczną.

Środki finansowe zostaną przekazane w okresie od lutego do lipca 2018 r.

Chciałabym bardzo podziękować za sprawną, skuteczną współpracę pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkim fizjoterapeutom uczestniczącym w tym programie. Cieszę się, że został dostrzeżony temat roli rehabilitacji w procesach leczniczych przez instytucję samorządową i publiczną placówkę jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi dr Magdalena Piórkowska.

O dojrzałości społeczeństwa świadczy to, jak się opiekujemy ludźmi starszymi, schorowanymi, upośledzonymi i niepełnosprawnymi. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku dostrzegł ten ważny aspekt szacunku dla mijającego pokolenia – dodaje.

 

Z przyjemnością przedstawiamy sylwetki kilku mieszkańców Milanówka

usprawnionych w ramach projektu.

Pan Władysław Moroz, lat 95

Przeżył 3,5 roku ciężkiej pracy na Syberii, posiada imponującą kolekcję medali

i odznaczeń wojskowych. Po upadku z roweru i złamaniu kości biodrowej nie mógł przemieszczać się samodzielnie, ale siła charakteru i wola walki Pana Władysława sprawiły, że po 3 miesiącach regularnych ćwiczeń z fizjoterapeutą pacjent chodzi i jak mówi jego żona „czasem nie można go dogonić”.

 

Pani Janina Goździkowska, lat 92

Po złamaniu kości udowej w skutek upadku w domu, Pani Janina była unieruchomiona w łóżku. Pacjentka była jedną z pierwszych zakwalifikowanych do projektu i zastosowano u niej leczenie alternatywne w stosunku do operacyjnego. Udało się uruchomić chorą na tyle, że porusza się po domu   z pomocą balkonika i wykonuje codzienne czynności życiowe (na zdjęciu z doktor Magdaleną Piórkowska).

Pan Stefan Wieteska, 91 lat

Dawniej aktywny członek Klubu Seniora. Z wiekiem jego sprawność na tyle spadła, że przed zabiegami usprawniającymi ledwo dochodził o kulach do bramy. Teraz bez problemu spaceruje po podwórku bez kul i codziennie dodatkowo ćwiczy w domu sam. Rozciąganie z taśmami i jazda na rowerku stacjonarnym to stały element jego dnia. Marzy, by jeszcze wsiąść na rower  i pojechać np. na targ.


Od 17.07.2017-31.12.2017 Gmina Milanówek za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społeczne są realizowane dla mieszkańców Milanówka  specjalistyczne usługi opiekuńczo usprawniające.

Rodzaje usług:

Usługa - Masażu usprawniającego         

15 min - cena 20,00 zł;     

30 min. - cena 40,00 zł;   

 45 min. - cena 50,00 zł.  

 

Usługa -Kinezyterapii      

15 min. - cena 15,00 zł;      

30 min.-  cena 30,00 zł; 

45 min.- cena 40,00 zł.

 

Usługa Logopedyczna  

 30 min - cena 60,00 zł;  

 45 min. - cena 70,00 zł;  

 60 min. - cena 80,00 zł.

 

Specjalistyczne usługi usprawniające będą świadczone przez specjalistów zatrudnianych przez podmiot, z którym Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawartą stosowną umowę. Wykonawcą usług będzie:

 1. NZOZ MILANMED Radosław Grzywacz; 05-822  Milanówek,   ul. Niezapominajki  nr 10
 2. Vital  Plus”  Ewa Lechowska; 03- 450 Warszawa,  ul. Ratuszowa 11

 

Usługi usprawniające przyznaje się w formie decyzji administracyjnej w oparciu  o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego określający sytuację życiową, zdrowotną i majątkową na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu.

Specjalistyczne usługi usprawniające przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług według zlecenia wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii, ortopedii, kardiologii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, określającego rodzaj świadczenia i ilość zabiegów. Zlecenie wydane przez lekarza specjalistę może zostać zweryfikowane w trakcie realizacji usługi przez specjalistę ds. rehabilitacji medycznej wykonującego usługę,  w zależności od potrzeb.

Osoby ubiegające się o specjalistyczną usługę opiekuńczą usprawniającą są zobowiązane do przedłożenia informacji o wykorzystaniu swoich możliwości i uprawnień wynikających ze świadczeń przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Koszt jednej usługi usprawniającej wynika z umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a podmiotem realizującym te usługi.

Rodzaj i ilość świadczeń realizowanych przez Gminę Milanówek usług   usprawniających  uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy.

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńczo usprawniające  ustala się w zależności od kwoty  dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne (Dz.U z 2015 r. poz. 1058)

 

Dochód na osobę samotnie gospodarującą wynosi -634 zł,

Dochód dla osoby w rodzinie -514 zł

 

Nie pobiera się opłat gdy:

a)  dochód dla osoby samotnie  gospodarującej nie przekracza kwoty 1268 zł tj. (634 zł x 200%)  

b)  dochód dla osób w rodzinie  nie przekracza kwoty (514 zł x liczba członków x 200 %).

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńczo usprawniające  ustala się w zależności od kwoty dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg  poniższej tabeli

 

% dochodu  na osobę  w rodzinie  w stosunku do kryterium ustawowego - art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej                            (w zaokrągleniu do pełnego procenta w dół)

Osoby samotne                    i samotnie     gospodarujące

Osoby w rodzinie

201     do   250

10 %

20 %

251     do   300

20 %

40 %

301     do   350

40 %

60 %

351     do   400

60 %

80 %

401     do   450

80 %

100%

Powyżej    451

100 %

100 %

 

 

Ustaloną w decyzji odpłatność za usługi opiekuńcze, świadczeniobiorca wpłaca na rzecz Gminy Milanówek na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia  10-go następnego miesiąca na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  

PKO BP SA  26 1020 1055 0000 9302 0359 4850

 

Podstawa Prawna:

Uchwała nr 285/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017r. w sprawie ustalenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.(Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2017r., poz. 5256)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016 poz. 930 ze zm.)

Zlecenie  na specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające do pobrania w załączniku

Biuletyn Informacji Publicznej