Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku od kwietnia 2018 roku do października 2018 roku realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające dla osób zależnych i niesamodzielnych, polegające na:

  • Usługa masażu   trwa 30 minut i ma  na celu normalizację napięcia  mięśniowego u osób zależnych i niesamodzielnych, co daje efekt w likwidowaniu  bólu oraz zwiększa ogólne  usprawnienie organizmu niezbędnego do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, polega na oddziaływaniu na skórę, tkankę mięśniową, stawy i aparat więzadłowy celem przyśpieszenia procesów biologicznych, których rezultatem jest polepszenie działania układu oddechowego, polepszenie pracy serca, polepszenie odżywienia mięśni, kości i stawów.

 

  • Kinezyterapii  trwa 30 minut i polega na wykorzystywaniu różnych form ruchu w celu przywrócenia lub wzmocnienia ogólnej sprawności organizmu niezbędnej do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych. Obejmuje m.in.  ćwiczenia  indywidualne z terapeutą mające na celu przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn, poprawę wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni, ćwiczenia rozluźniające  lub wzmacniające konkretne partie  mięśni całego ciała, kształtowanie prawidłowych nawyków. Ma na celu usprawnienie ogólne organizmu  do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające są:

  • skierowane do osób zależnych i niesamodzielnych, które własnym staraniem, ani z pomocą rodziny nie są w stanie zaspokoić tej potrzeby,
  • dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
  • świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy  zgodnie z zaświadczeniem lekarza specjalisty,
  • nieodpłatne jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego,
  • odpłatne jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekracza 200% kryterium dochodowego, a odpłatność jest ustalana zgodnie z tabelą odpłatności  przyjętą  w Uchwale Rady Miasta Milanówka nr  285/XXXV/17 z dnia 18 maja 2017 roku

 

UWAGA! Od października 2018 roku do lutego 2021  roku specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające będą realizowane całkowicie nieodpłatnie w związku z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej

 

Szczegółowych informacji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających udzielają pracownicy socjalni osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 16  lub telefonicznie pod numerem  (22) 724 97 92 , codziennie od godz. 8.00-do 16.00

 

Podstawa prawna: 

art. 50 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508): rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętymprzepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zmianami) dotyczy osób zależnych i niesamodzielnych, którzy wymagają usprawnienia:

 

  1. zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizykoterapii
  2. współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług .

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej