Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Wolontariuszem może zostać każda osoba, od 13 r. ż. która chce dzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, ma trochę wolnego czasu i jest zdecydowana aktywnie włączać się w pomoc na rzecz innych osób. 

Wolontariusze angażują się w różne dziedziny życia społecznego m.in. pomoc w Ośrodkach Pomocy Społecznej, ośrodkach kultury, świetlicach, szkołach i organizacjach pozarządowych.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Uczy otwartości na drugiego człowieka oraz tolerancji
 • Kształtuje świadomość społeczną i uwrażliwia na potrzeby innych ludzi
 • Jest formą rozwoju osobistego
 • Pozwala kształtować kompetencje społeczne, m.in. umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie relacji, tworzenie więzi, asertywność, umiejętność rozwiązywania problemów i wiele innych, rozwija umiejętność pracy w grupie oraz współpracy
 • Umożliwia realizowanie pasji oraz pogłębianie swoich zainteresowań
 • Pozwala zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe
 • Pozwala aktywnie spędzić czas
 • Uczy odpowiedzialności za powierzone obowiązki

 

Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenia, a także wszelkie pytania prosimy kierować: do koordynatora wolontariatu osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, bądź telefonicznie pod numerem: (22) 724-97-92 wew. 12

 • Koordynator uzgadnia z kandydatem na wolontariusza termin rozmowy wstępnej. Na rozmowie koordynator przedstawia założenia wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza, ofertę Ośrodka oraz określa zakres czynności, w jakie chciałby włączyć się wolontariusz.
 • Kandydat na wolontariusza wypełnia „Formularz dla wolontariusza” oraz zapoznaje się z „Regulaminem pracy wolontariusza”. Osoby niepełnoletnie, muszą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna.
 • Po zakwalifikowaniu kandydata na wolontariusza zostanie z nim podpisane „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”  na ustalony okres czasu.
 • Pozostaje już tylko działać.

 

Zapraszamy osoby aktywne, otwarte, zarówno uczniów, studentów, seniorów jak i wszystkie osoby które chcą pomagać!

Biuletyn Informacji Publicznej