Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS.261.28.2019

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

1.       Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

2.       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest łączna usługa przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z egzaminami potwierdzającymi nabyte kompetencje zawodowe oraz zapewnieniem pomocy dydaktycznych dla 12 uczestników projektu w ramach projektu pn. „Q-współPRACY”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Część 1:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera (moduł ECDL BASE) oraz podstawami przedsiębiorczości” dla min. 7 osób wraz zorganizowaniem i opłaceniem egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje zawodowe, (Ilość godzin: minimum 100. Zajęcia powinny odbywać się w Milanówku. Okres realizacji kursu: październik– grudzień, nie później niż do 6.12.2019 r.); wraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych w postaci laptopa dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Część 2:

Przedmiotem zamówienia w cz. 2 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Opiekun/opiekunki osób starszych” dla min. 2 osób; wraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych w postaci pakietu: zestaw pierwszej pomocy (w walizce lub torbie), ciśnieniomierz naramienny z funkcją mierzenia arytmii i glukometr dla każdego uczestnika / uczestniczki kursu oraz zorganizowaniem i opłaceniem egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje zawodowe. Ilość godzin – minimum 80 (w tym 30 h część praktyczna). 

Część 3:

Przedmiotem zamówienia w cz. 3 jest usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Stylizacja paznokci” wraz ze zorganizowaniem i opłaceniem egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje zawodowe. Ilość osób: 3.  Ilość godzin – minimum 60; wraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych w postaci zestawu startowego do manicure (zestaw do hybryd) dla każdej uczestniczki kursu.

       3. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 25 października 2019 r., do godz. 12.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.


 


    

Biuletyn Informacji Publicznej