Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS.261.29.2019

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i dostawy.

1.       Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z ekonomii społecznej dla 15 osób (łączny czas 4 dni x 6h, w sumie 24 godz.), w godz. 8-16, w dzień roboczy, w okresie październik - listopad 2019.

  1. Termin realizacji zamówienia

Nie później niż do 30.11.2019r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty.

        Oryginał oferty należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 28.10.2019 r., do godz. 12.00 elektronicznie na adres e-mail ops@ops.milanowek.pl lub osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 16

05-822 Milanówek

Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Biuletyn Informacji Publicznej