Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy

 Społecznej

ul. Fiderkiewicza 41 Milanówek

Tel: 724-97-92

e-mail ops@ops.milanowek.pl

Przewodnicząca ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pan Paweł Kordys tel: 724-97-92 wew. 11

e-mail przemoc@ops.milanowek.pl

Z-ca Przewodniczącej

Pani Agnieszka Jakubowska tel: 22 724-97-92 wew. 12

Ośrodek zapewnia nieodpłatne konsultacje psychologa:

Pani Jadwiga Wiściewska  tel: 22 724-97-92 wew. 19

 

Komisariat Policji

Ul. Literacka 13 Milanówek

Tel: 22 758-32-36

dyzurny.kp-milanowek@ksp.policja.gov.pl

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Kościuszki 58 Milanówek

Tel: 22-724-94-69

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ul. Kościuszki 58 Milanówek

E mail profilaktyka@ops.milanowek.pl

Wszystkie  porady i konsultacje udzielane w punktach konsultacyjno-informacyjnych są bezpłatne

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne są czynne od poniedziałku do soboty (w godzinach popołudniowych odbywają się grupy wsparcia i poradnictwo specjalistyczne). Zapisy osobiste lub telefoniczne pod nr 22 724 94 69 bądź 797 832 787, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00. W sprawach nagłych istnieje możliwość skorzystania z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.

 

Fundacja

„Dzieci Niczyje”

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 22 616-16-69, 22 672-65-86
e-mail: walecznych@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax: 22 826-88-62, 22 826 14 34
e-mail: mazowiecka@fdn.pl

pomoc dla dzieci – ofiar przestępstw; diagnoza przemocy wobec dzieci, terapia

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4
tel./fax.: 22 499-37-33 / 22 625-59-43
www.niebieskalinia.org
e-mail: info@niebieskalinia.org
Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

ul. Ks. J. Popiełuszki 24
05-820 Piastów
e-mail kontakt@zowpiastow.pl

(022) 753-45-56

(022) 723-39-05

 

Fundacja Centrum

 Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19
Tel. 22 652 01 17, 622 25 17
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
Ośrodek dla ofiar przemocy
Tel. 606 256 790

Straż Miejska

Tel: 22 724 80 45

Ul. Warszawska 32 Milanówek

e-mail straz_miejska@milanowek.pl

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej