Tymczasem zapraszamy mieszkańców Milanówka do Męskiej Szopy i działającej obok mini siłowni w plenerze, przy ul. Inżynierskiej 3a!

Ufamy, że kolejna oferta usługowa miasta ułatwi mieszkańcom dostęp do usług społeczno-integracyjnych i poprawi komfort psychiczny osób z niej korzystających oraz zaktywizuje Milanowian do pielęgnowania kontaktów społecznych!


 Uroczyste otwarcie "Męskiej Szopy" - plakat