Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Podstawy funkcjonowania Centrum

 

Centrum Usług Społecznych w Milanówku jest jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Milanówka

Do podstawowych zadań Centrum należy:

  1. organizowanie pomocy społecznej na terenie Miasta Milanówka w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.)
  2. organizowanie i prowadzenie wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze w formie asystenta rodziny i usług wsparcia rodziny na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)
  3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych indywidualnych i grupowych form wsparcia osobom doznającym przemocy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 1390 z późn.zm.)
  4. ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)