Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej - Milanówek

Struktura Organizacyjna

Krystyna Kott - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 13.00-16.00 

Grażyna Kolatorska -Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej, p.o. Z-cy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

Kancelaria

Małgorzata Parzyńska

Aldona  Kosowska

Samodzielne stanowisko do pierwszego kontaktu  ul. T. Kościuszki 16

Tel. tel. (22) 724 97 92 wew. 20

Wiesława Roubinek

Henryka Więcław

tel. (22) 755-86-35 wew. 20

Zespół ds. Świadczeń  Przyznawanych Decyzją Administracyjną ul. T.Kościuszki 16

Jolanta Jachna - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - koordynator 

Sekcja Postepowań Administracyjnych ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 11

Paweł Kordys  - specjalista pracy  socjalnej oraz  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, animator działania pn. Męska Szopa

Milena Mitrowska- pracownik socjalny  oraz koordynator usług opiekuńczych

Anna Turewicz - pracownik socjalny

Sekcja ds. Realizacji Świadczeń i Analiz ul. T. Kościuszki 16

Joanna Zwierzchowska  Inspektor tel. (22) 755-86-35 wew. 22

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej i stypendiów socjalnych)

Remigiusz Wacławek - Starszy Inspektor  tel. (22) 724 97 92 wew. 11

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej, statystyka i analityka świadczeń)

Zespół ds. Usług ul. T. Kościuszki 16

Jolanta Jachna - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - koordynator 

Sekcja ds. Usług Opiekuńczych i DPS-ów ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 25

Marta Karolak - Pracownik socjalny, animator usług usprawniających 

Agnieszka Jakubowska  - Specjalista pracy socjalnej, animator e-usług

Agnieszka Tomaszewska  - Pracownik socjalny

Rafał Cichocki - pracownik socjalny oraz animator usług sąsiedzkich

tel. (22) 724 97 92 wew. 25

Ośrodek Wsparcia Dziennego

Środowiskowy  Klub Wsparcia dla dzieci i ich Rodzin ul. Na Skraju 2

Elżbieta Miłosz-Sławińska - Kierownik

Magdalena Osman - Wychowawca w Klubie ul. Na Skraju 2 Tel. (22) 724 -72 00

Marta Goławska - Wychowawca w Klubie ul. Szkolna 12; tel. 506 796 872

Klub Seniora ul. Krakowska 11a

Emilia Grabarek - Kierownik Klubu Seniora

Marta Goławska -zastępca kierownika Klubu Seniora

 

Zespół Pracy Socjalnej ul. T. Kościuszki 58

Grażyna Kolatorska  - Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej

Sekcja ds.  Asystentów Rodziny ul. T. Kościuszki 58

Małgorzata Matusiak  - asystent rodziny - Koordynator tel. 506 797 308

Dyżury: poniedziałek 15.00 – 17.00

Małgorzata Piotrowska - Asystent rodziny tel. 506 797 309

Dyżury:  czwartek 13.00 – 15.00 

Mirosława Staszewska – Psycholog  tel. 506 796 957

Sekcja ds. Prowadzenia Pracy Socjalnej ul. T. Kościuszki 58

Lidia Wójtowicz – pracownik socjalny  tel. 506 797 083

Praca socjalna, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Gminny koordynator ds. szczepień

Magdalena Żurawska – starszy specjalista pracy socjalnej

Praca socjalna, konsultant ds. projektów unijnych

Sekcja ds. projektów

Patrycja Wyrwicka-koordynator projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”

tel. 506797136

Emilia Grabarek – kierownik Milanowskiego  Klubu Seniora asystent koordynatora projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”tel. 506 797 353

Marta Goławska -zastępca kierownika Klubu Seniora

Magdalena Żurawska – starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator projektu unijnego pn. „Rozwój.Aktywność.Praca” tel.  506 796 870

Katarzyna Bohdanowicz – pracownik socjalny, asystent koordynatora projektu pn. „Rozwój.Aktywność.Praca”  tel 506 797 165

Sekcja  Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy ul. T. Kościuszki 58

tel. (22) 724 94 69

Magdalena Jachna - Główny Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień  tel 797 832 787

Koordynator projektu pn. Milanowskie Centrum Usług Społecznych

Paulina Tokarska - Podinspektor ds. uzależnień tel. 22 724 94 69

Asystent Koordynatora projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”

Zespół Świadczeń Rodzinnych ul. T. Kościuszki 16
 

Elżbieta Bielawska – Kierownik tel. (22) 755 86 35 wew. 26

(Zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga tyt. ur. dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, zasiłek „za życiem”, świadczenia „Dobry start)

Renata Mucha  - Starszy Inspektor ds. Świadczeń

(dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny)

Joanna Chodkowska -Starszy Inspektor ds. Świadczeń

(Fundusz Alimentacyjny, świadczenia 500+) tel.(22) 755-86-35 wew.21

Patrycja Kowalska- sekretarka ( świadczenia 500 +, świadczenia rodzinne)

tel.(22) 755-86-35 wew.21

Agnieszka Jaroń - Inspektor ds. świadczeń

(Milanowska Karta Rodziny 3+, Ogólnopolska Karta Rodziny, koordynacja spraw kadrowych)  tel. (22) 724 97 92 wew. 15

 

Samodzielne stanowisko obsługi administracyjnej i kasowej

Renata Rotchimmel – starszy inspektor:  tel. (22) 724 97 92 wew.16

 

Samodzielne stanowisko obsługi informatycznej:

Tomasz Knych-informatyk