Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej - Milanówek

Struktura Organizacyjna

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku Krystyna Kott

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 13.00-16.00

 

Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  - Grażyna Kolatorska

Kancelaria

Małgorzata Parzyńska

Aldona  Kosowska

Zespół ds. Świadczeń  Przyznawanych Decyzją Administracyjną

ul. T.Kościuszki 16

Sekcja Postepowań Administracyjnych ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 11

Paweł Kordys  - specjalista pracy  socjalnej

Milena Mitrowska- pracownik socjalny  oraz koordynator usług opiekuńczych

Sekcja ds. Realizacji Świadczeń i Analiz ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 755-86-35 wew. 22

Joanna Zwierzchowska  Inspektor

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej i stypendiów socjalnych)

Remigiusz Wacławek - Starszy Inspektor

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej, statystyka i analityka świadczeń)

Zespół ds. Usług ul. T. Kościuszki 16

Sekcja ds. Usług Opiekuńczych i DPS-ów ul. T. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 25

Marta Karolak - Pracownik socjalny 

Agnieszka Jakubowska  - Specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Tomaszewska  - Pracownik socjalny

Katarzyna Markus - aspirant pracy socjalnej

Samodzielne stanowisko do pierwszego kontaktu, Klub Seniora

Anna Turewicz - pracownik socjalny

tel. (22) 724 97 92 wew. 11

Rafał Cichocki - pracownik socjalny

tel. (22) 724 97 92 wew. 25

Ośrodek Wsparcia Dziennego

Środowiskowy  Klub Wsparcia dla dzieci i ich Rodzin ul. Na Skraju 2

Elżbieta Miłosz-Sławińska - Kierownik

Magdalena Osman - Wychowawca w Klubie ul. Na Skraju 2 Tel. (22) 724 -72 00

Marta Goławska - Wychowawca w Klubie ul. Szkolna 12; tel. 506 796 872

Zespół Pracy Socjalnej ul. T. Kościuszki 58

tel. 501 925 933

Sekcja ds. Rodziny ul. T. Kościuszki 58

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej -  Jolanta Jachna.
Dyżury: wtorek 10.00 – 15.00, czwartek w godz. 9.00 – 11.00

 

Małgorzata Matusiak  - asystent rodziny - Koordynator

Dyżury: poniedziałek 15.00 – 17.00

tel. 506 797 308

Małgorzata Piotrowska - Asystent rodziny

Dyżury:  czwartek 13.00 – 15.00 

tel. 506 797 309

Mirosława Staszewska - Psycholog

Dyżury: poniedziałek 9.00-13.00, piątek 11.00 – 15.00

 tel. 506 796 957

Sekcja ds. Prowadzenia Pracy Socjalnej ul. T. Kościuszki 58

Lidia Wójtowicz – pracownik socjalny

Wypożyczalnia

 tel. 506 797 083

Patrycja Wyrwicka-koordynator projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”

tel. 506797136

Magdalena Żurawska – starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator projektu „Wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”

tel.  506 796 870

Emilia Grabarek – kierownik Milanowskiego  Klubu Seniora

tel. 506 797 353

Sekcja  Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

ul. T. Kościuszki 58

tel. (22) 724 94 69

Magdalena Jachna - Główny Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień

Dyżur: poniedziałek 8.00-12.00

 tel 797 832 787

Paulina Tokarska - Podinspektor ds. uzależnień

Dyżur: poniedziałek 12.00 -17.00

tel. 22 724 94 69

Zespół Świadczeń Rodzinnych ul. T. Kościuszki 16
tel. (22) 755 86 35 wew. 26

 

Elżbieta Bielawska – Kierownik

(Zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga tyt. ur. dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, zasiłek „za życiem”, świadczenia „Dobry start)

Renata Mucha  - Starszy Inspektor ds. Świadczeń

(dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny)

Joanna Chodkowska -Starszy Inspektor ds. Świadczeń

(Fundusz Alimentacyjny, świadczenia 500+)

 tel.(22) 755-86-35 wew.21

Iwona Szadkowska - Inspektor  ( świadczenia 500 +, świadczenia rodzinne)

Patrycja Kowalska (świadczenia 500+)

tel.(22) 755-86-35 wew.21

Agnieszka Jaroń - Inspektor ds. świadczeń

(Milanowska Karta Rodziny 3+, Ogólnopolska Karta Rodziny, koordynacja spraw kadrowych)  tel. (22) 724 97 92 wew. 15

Samodzielne stanowiska z siedzibą ul. T Kościuszki 16 :

Samodzielne stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu:   

tel. (22) 724 97 92 wew. 20

Wiesława Roubinek – pracownik socjalny

Katarzyna Bohdanowicz – pracownik socjalny

tel 506 797 165

Samodzielne stanowisko obsługi kasowej:  tel. (22) 724 97 92 wew.16

Renata Rotchimmel – starszy inspektor

Samodzielne stanowisko obsługi informatycznej:

Tomasz Knych-informatyk