Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Informacje ogólne

Klub działa przy Centrum Usług Społecznych w Milanówku jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej.

 Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Milanówka,
w wieku od 6 do 15 lat – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem placówki jest realizacja zadań własnych Miasta Milanówka wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- opieka i wychowanie,

- pomoc w nauce,

- organizacja czasu wolnego.

 Placówka realizuje zadania poprzez wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, udzielanie pomocy dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, pracę wychowawczą i socjalną, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem, stałą współpracę ze szkołami, rejonowymi pracownikami socjalnymi, kuratorami rodzinnymi oraz innymi  instytucjami zajmującymi się problematyką dziecka i rodziny.

Dzieci zakwalifikowane do placówki mają zapewnioną pomoc w odrabianiu prac domowych, uczestniczą w zajęciach grupowych oraz indywidualnych z zakresu psychoedukacji takich jak:

- trening zastępowania agresji,

- trening umiejętności prospołecznych oraz profilaktyki uzależnień,

- zajęcia stacjonarne oraz wyjazdy do kina, teatru, kilkudniowe wycieczki autokarowe,

- warsztaty plastyczne, teatralne oraz zajęcia przyrodniczo – geograficzne,

 W czasie wolnym od nauki korzystają z różnych form wypoczynku zimowego i letniego.

Rodzice uczestniczą w cyklicznych spotkaniach organizowanych w placówce oraz korzystają z porad
i konsultacji indywidualnych dotyczących potrzeb dziecka i rodziny, problemów wychowawczych, relacji
w rodzinie, komunikacji.