Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Projekt: Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek

Projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”

Logo projektu

Gmina Milanówek w roku 2018 pozyskała środki zewnętrzne, na realizację projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działanie IX Wspieranie włączenia społecznego, Poddziałanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W 2020 roku pozyskano dodatkowe środki do walki z Covid-19. Całkowita wartość projektu wynosi 3 069 303,78 zł.

Projekt skierowany jest do 185 osób. Już w połowie realizacji projektu okazało się, że zakładana ilość osób do objęcia wsparciem jest za mała. Zainteresowanie ofertą Ośrodka Pomocy Społecznej z projektu okazało się bardzo duże. Na dzień dzisiejszy wsparcie otrzymało ponad 370 osób. W ramach Projektu są realizowane następującezadania:

Zadanie 1 Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających.

Każdy Uczestnik projektu na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, a następnie Decyzji wydanej przez OPS otrzymał nieodpłatnie 12 zabiegów kinezyterapii i 12 zabiegów masażu. Zabiegi są wykonywane w domu Uczestnika projektu. Wykonawca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą, rehabilitantem. Łączna kwota wydatków poniesionych od początku realizacji do końca 2020 r. na to zadanie- 152645,03 zł.

Zadanie 2 Uruchomienie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Usługi sąsiedzkie polegają na świadczeniu wzajemnej pomocy mieszkańców dobrze funkcjonujących  i sprawnych fizycznie na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, bez względu na płeć, a mieszkających w sąsiedztwie. Usługi świadczone były nie rzadziej niż raz na dobę, od poniedziałku do piątku. Realizowane były na terenie miasta Milanówka. Zakres sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmował w szczególności:

  1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
  2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
  3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
  4. pomoc w praniu odzieży i bielizny,
  5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach,
  6. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Osoba otrzymująca pomoc w ramach przedmiotowego projektu nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu. Obecnie pomoc w formie usług sąsiedzkich otrzymało 31 osób.

Podczas pandemii COVID-19, zarówno opiekunowie, jak i Uczestnicy projektu otrzymali pakiety ochronne, czyli maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, przyłbice, pulsoksymetry, termometry, etc.  Łączna kwota wydatków poniesionych od początku realizacji do końca 2020 r. na to zadanie  337 517,24 zł.

Zadanie 3. Uruchomienie usługi teleopieki. Zadanie teleopieki ma na celu monitoring stanu zdrowia Uczestników projektu. Przewidziana ilość osób objętych wsparciem to 30 osób, jednak z różnych względów ta liczba się zmienia. Opaski życia mają GPS, który pomaga zlokalizować Uczestnika w przypadku, gdy się zgubi, alarmuje Centrum Powiadamiania o np. podwyższonym tętnie, czy innych niepokojących objawach zdrowia, które monitoruje czujnik zamontowany do opaski. Opaska ma również wbudowaną kartę SIM, dzięki czemu Uczestnik sam może się skontaktować z Centrum Powiadamiania, jak i CP może się skontaktować z Uczestnikiem w przypadku niepokojących czynności życiowych. W ostateczności CP informuje odpowiednie służby (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie) o interwencji. Podczas pandemii COVID-19, wszyscy uczestnicy zadania otrzymali m.in. termometry, inhalatory, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, czujniki gazu, dymu, czadu, a także pakiety ochronne- rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące, etc. Łączna kwota wydatków poniesionych od początku realizacji do końca 2020 r. na to zadanie wynosi 132 521,67 zł.

Zadanie 4. Działanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W dyspozycji mieszkańców Milanówka było łącznie 100 sztuk różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego. Każdy mieszkaniec Milanówka ma możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, musi jedynie mieć zaświadczenie od lekarza o zapotrzebowaniu na specjalistyczny sprzęt. Łączna kwota wydatków poniesionych na to zadanie od początku realizacji do końca 2020 r. wynosi 53 788,91 zł. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się w zasobach wypożyczalni  przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego

Ilość

1

Balkonik dla dorosłych

10

2

Balkonik kroczący

2

3

Balkonik kroczący 3 funkcyjny

5

2

Balkonik dla dzieci

2

3

Ciśnieniomierz

3

4

Laska czworonożna

3

5

Laska trójnożna

3

6

Laska anatomiczna prawa

1

7

Laska anatomiczna lewa

1

8

Laska męska

2

9

Laska damska

2

10

Inhalator

1

11

Koncentrator tlenu

1

12

Kule pachowe dla dorosłych

12

13

Kule pachowe dla dzieci

4

14

Kule łokciowe dla dorosłych

16

15

Kule łokciowe dla dzieci

4

16

Krzesło toaletowe

2

17

Łóżko rehabilitacyjne

6

18

Materac przeciwodleżynowy

4

19

Taboret prysznicowy

4

20

Wózek inwalidzki

9

 

 

 

 

 

Zadanie 5. Działanie Milanowskiego Klubu Seniora. Milanowski Klub Seniora powstał w sierpniu 2018 roku. Również wtedy ruszyły pierwsze zapisy milanowskich Seniorów do Klubu. Natomiast pierwsze zajęcia rozpoczęły się w październiku.  Projekt zakładał uczestnictwo 85 osób w Klubie, jednakże w chwili obecnej zapisanych Seniorów jest 264 – uczestniczących w zajęciach ze zmienną frekwencją. Pierwsze zajęcia, z jakich Seniorzy mogli skorzystać to język francuski, angielski, zdrowy kręgosłup i pilates, nordic walking – spacery na świeżym powietrzu w zwartej grupie. Po paru miesiącach zorganizowane zostały kolejne zajęcia z psychologiem, w których nasi uczestnicy nie tylko mogli skorzystać z porady, ale wspólnie ćwiczyć na zajęciach z treningu pamięci. Zajęcia z e-seniora, w których chętni zagłębiali się w „ciekawostki ze świata wirtualnego”.  Niedługo potem oferta dla Naszych Seniorów znów się wzbogaciła o kolejne wspaniałe zajęcia tj. joga, zajęcia ruchowe z elementami tańca – uczestnicy w ramach tych zajęć mogli ćwiczyć tańce w tak zwanym kole i wspólne przyśpiewki. Kolejne zajęcia, z których mogli się cieszyć seniorzy to plastyka – tutaj rysunek, malowanie, ceramika, sztuka ludowa, decopague, kolaż. Kolejne zajęcia z oferty w Klubie to zajęcia z rehabilitantem zarówno w teorii jak i praktyce. Dietetyk – na tych zajęciach omawiane szeroko było to, na co należy zwrócić uwagę kupując żywność w sklepie, jak dopasować dietę do stylu życia, obszernie poruszany był też temat diety dla diabetyków. No i oczywiście hortiterapia- inaczej tak zwane ogrodolecznictwo, nauka o roślinach, ogrodach oraz o kwiatach domowych- czyli jak o nie dbać. Klub Seniora to nie tylko zajęcia, to poznawanie się nawzajem, to przyjaźnie, rozmowa. Takim relacjom sprzyjały cykliczne imprezy integracyjne takie jak: Tłusty czwartek, Rocznice Klubu, Spotkania Przedświąteczne czy też zorganizowane z okazji Dnia Kobiet Warsztaty Makijażu cieszące się dużym zainteresowaniem. Podczas pandemii COVID-19 Klub Seniora starał się nie pozostawiać biernym, udało się zorganizować zajęcia on-line. Mimo trudów, jakie Seniorzy mieli z oswojeniem tej formy zajęć, udało się i obecnie do tej pory część zajęć ze względów bezpieczeństwa naszych Seniorów pozostała w tej formie. Część seniorów twierdzi nawet, że to bardzo wygodny sposób nauki. Jednakowoż dla części, która nie ma możliwości skorzystania z tej formy zajęć, a chciałaby uczestniczyć w zajęciach uruchomiona została możliwość zajęć stacjonarnych z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. W ramach Klubu Seniora zostały zorganizowane pakiety tzw. ochronne, w których nasi Seniorzy mogli otrzymać produkty związane z przeciwdziałaniem epidemii np. płyny do dezynfekcji, maseczki, pulsoksymetry, termometry, rękawiczki, termofory, apteczki, etc. Powoli zbliżamy się do końca realizacji pierwszej edycji projektu, ale Milanowski Klub Seniora pozostanie już z nami na zawsze. Łączna kwota wydatków poniesionych na to zadanie od początku realizacji do końca 2020 r. to 1 251 653,15 zł.