Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Świadczenia z pomocy społecznej

1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,

b) zasiłek okresowy,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna

b) pomoc  rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

c) usługi opiekuńcze,

d) specjalistyczne usługi opiekuńcze,

e) składki na ubezpieczenie społeczne,

f) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

g) sprawienie pogrzebu,

h) poradnictwo specjalistyczne,

i) interwencja kryzysowa,

j) wspieranie społeczności lokalnej

k) schronienie,

l) posiłek,

m) niezbędne ubranie,

n) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

o) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

p) mieszkanie chronione,

q) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

r) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej