Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Osoba, rodzina ubiegająca się o pomoc winna przedłożyć podanie ze wskazaniem formy pomocy lub celu wnioskowanego wsparcia.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz następujących dokumentów:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

b) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

c) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczpospolitej Polskiej;

d) decyzji i odcinka właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego;

e) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

f) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytuł zatrudnienia (brutto z wyszczególnieniem obciążeń związanych z płatnością podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-c poprzedzający złożenie wniosku);

g) zaświadczenia z urzędu miasta i gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

h) zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

i) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie za osobę bezrobotną;

j) oświadczenia o stanie majątkowym;

k) inne związane z indywidualną sytuacją życiową.