Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi:

Leszek Janasik

Dariusz Domasiewicz

Elżbieta Miłosz-Sławińska

Krzysztof Ołpiński

Marcin Teska

Wojciech Wiśniewski

Magdalena Jachna

Zadaniem Komisji jest w szczególności:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencja w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie.

4. Kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16.00–18.00  przy ul. Krakowska 11.

 

ZAŁĄCZNIKI: