Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Punkt informacyjno - konsultacyjny

Oferta Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy jest skierowana do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu miasta Milanówka, w szczególności do osób/rodzin w których występuje problem uzależnień lub przemocy.

Zakres pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym.

3. Opracowywanie doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej.

4. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

5. Informowanie o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Przyjmowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb  i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

8. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy.