Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Wolontariat

Centrum Usług Społecznych w Milanówku poszukuje wolontariuszy!

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych i starszych mieszkańców Milanówka uruchomiliśmy program wolontariatu, do którego zapraszamy osoby  aktywne, otwarte zarówno uczniów jak i wszystkie osoby które chcą pomagać!

Wolontariat  daje szansę  wykorzystania  własnych  umiejętności  i predyspozycji, rozwijania zainteresowań, zdobycia  doświadczenia życiowego i  zawodowego. Wolontariat to forma spędzania czasu wolnego dająca satysfakcję i zadowolenie. Działania, które Wam zaproponujemy będą adekwatne do wieku, umiejętności  i zainteresowań. Oczekujemy również na Wasze propozycje. Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowanych Waszą pomocą.

Oferujemy porozumienie o współpracy, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, szansę zdobycia doświadczenia w projektach:

  • na rzecz dzieci w świetlicy  Klubu  Wsparcia dla dzieci i ich rodzin „Milanowski Promyk” w Milanówku, ul Szkolna 12 i na ul. Skraju 2 (pomoc w lekcjach oraz wspólna zabawa)
  • na rzecz osób samotnych, w podeszłym wieku, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Osoby młode i starsze chętne do niesienia pomocy proszone są o kontakt z Panią Wiesławą Roubinek, koordynatorem wolontariatu CUS w Milanówku w godz. 800-1500 w siedzibie Centrum, Tel. 22 724-97-92, 22 755-86-35 wew. 20


Wolontariat daje  szansę     wykorzystania     własnych     umiejętności     i  predyspozycji, rozwijania   zainteresowań, zdobycia   doświadczenia  życiowego  i  zawodowego. To forma spędzania czasu wolnego dająca satysfakcję i zadowolenie. Jest „bezpłatnym, świadomym, dobrowolnym działaniem na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie”. Bezpłatna, a więc wolontariusz za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, swoje działania realizuje charytatywnie, dobrowolnie, co oznacza bez przymusu. Wolontariusz musi mieć również jasno określony zakres wykonywanej pracy, musi znać swoje prawa i obowiązki. Obowiązuje go również zasada poufności.

Wolontariat daje szansę na samorealizację, dzielenie się swoimi umiejętnościami i pasjami. Umożliwia, zaangażowanie się w życie społeczne. Daje satysfakcję z bycia potrzebnym.

Formy wolontariatu:

  • wolontariat stały (długofalowy) jest  działaniem stałym i sukcesywnym wolontariusz sam określa ilość przepracowanych godzin w tygodniu np. pomoc w lekcjach raz w tygodniu, prowadzenie zajęć. 
  • wolontariat akcyjny (krótkoterminowy) to krótkie zaangażowanie w działanie w celu wypełnienia jakiegoś zadania, zorganizowanie akcji np. pomoc przy festynie, zorganizowanie Dnia Dziecka, włączenie się w zbiórkę żywności

Dlaczego wolontariat?

 „Ponieważ jest to pierwszy krok do tego,  aby chociaż odrobinkę zmienić świat na lepszy. Dzięki byciu wolontariuszką dostałam szanse robienia tego, co naprawdę lubię, co daje mi satysfakcję. Utwierdziłam się w przekonaniu, że pomoc innym jest tym co chcę robić w życiu, a uśmiech i słowo „dziękuję” stały się najwspanialszą zapłatą.”

Wolontariuszka