Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Milanówku został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka we wrześniu 2011r.

Przewodniczącym Zespołu jest:

Ewa Markowiak - pracownik socjalny

kontakt telefoniczny (22) 724 97 92 wew. 11 lub email: e.markowiak@cus.milanowek.pl
 
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

- przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- miejskiej  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- policji
- oświaty
- ochrony zdrowia
- organizacji pozarządowych.


 
Do zadań zespołu należy:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 
   celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
-  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  
   pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


 
W ramach zespołu interdyscyplinarnego mogą być powołane tzw. grupy robocze do których zadań należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  wystąpieniem  przemocy;
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.