Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Instytucje i placówki udzielajace wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie

Centrum Usług Społecznych

ul. Kościuszki 16 Milanówek

Tel: 724 97 92

e-mail ops@ops.milanowek.pl

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

Pan Paweł Kordys tel: 22 724 97 92 wew. 11

e-mail:p.kordys@cus.milanowek.pl

Z-ca Przewodniczącego

Pani Paulina Tokarska tel: 22 724 94 69

 

Komisariat Policji

Ul. Literacka 13 Milanówek

Tel: 22 758 32 36

dyzurny.kp-milanowek@ksp.policja.gov.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ul. Kościuszki 58 Milanówek

Tel: 22 724 94 69

Dyżury w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz 18.00-20.00 

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy

Ul. Kościuszki 58 Milanówek

E mail profilaktyka@ops.milanowek.pl

Wszystkie  porady i konsultacje udzielane w punktach informacyjno - konsultacyjny są bezpłatne

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne są czynne od poniedziałku do soboty (w godzinach popołudniowych odbywają się grupy wsparcia i poradnictwo specjalistyczne). Zapisy osobiste lub telefoniczne pod

nr 22 724 94 69 bądź 797 832 787,

poniedziałek w godz. 8.00-17.00,

wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00,

piątek w godz. 8.00-15.00. 

W sprawach nagłych istnieje możliwość skorzystania z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa

+48 22 616 02 68
+48 22 616 03 14

e-mail: biuro@fdds.pl

godziny pracy sekretariatu: 8.00-16.00

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 22 616 16 69, 22 672 65 86
e-mail: walecznych@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax: 22 826 88 62, 22 826 14 34
e-mail: mazowiecka@fdn.pl

pomoc dla dzieci – ofiar przestępstw; diagnoza przemocy wobec dzieci, terapia

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4
tel./fax.: 22 499 37 33 / 22 625 59 43
www.niebieskalinia.org
e-mail: info@niebieskalinia.org
Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

ul. Ks. J. Popiełuszki 24
05-820 Piastów
e-mail kontakt@zowpiastow.pl

(022) 753 45 56

(022) 723 39 05

 

Fundacja Centrum

 Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19
Tel. 22 652 01 17, 622 25 17
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
Ośrodek dla ofiar przemocy
Tel. 606 256 790

Straż Miejska

Tel: 22 724 80 45

Ul. Warszawska 32 Milanówek

e-mail straz_miejska@milanowek.pl